1. První část

1.1. Pravé umění obrany

Pravé umění obrany exaktně vyučuje jak bezpečně zacházet se zbraněmi útočnými i obrannými. Je doplněno pojednáním o klamu a falších a pojednáním o způsobu, neboli cestě, jak si lze vlastním cvičením vybudovat sílu, odhad a hbitost.

Není pochyb o tom, že řádné cvičení v zacházení se zbraní se zdokonaluje dvěma věcmi: odhadem a silou. Díky prvému známe způsob a načasování pro práci se zbraní (jak nebo kdy nastane příležitost). Díky druhému máme schopnost vykonat akci ve správném čase se správnou výhodou.

Znalost způsobu a načasování pro úder a obranu sama o sobě poskytuje pouze umění jak usuzovat a debatovat o těchto věcech. Cíl a záběr působnosti tohoto Umění je však dělání, nikoli uvažování. Tudíž kdo se chce stát v tomto Umění prohnaným tak, jak je třeba, musí mít nejen odhad, ale také musí být silný a hbitý, aby mohl uskutečnit všechno, co jeho odhad vidí a čemu rozumí, což nelze bez síly a tělesné hbitosti provést. Pokud je tělo chabé, pomalé nebo nemá sílu vydržet tíhu úderů, anebo pokud nevyužije výhody k útoku ve správném času, dostane se do naprostého nesouladu pohybů a do nebezpečí. Tyto chyby, jak se zdá, vycházejí nikoli z Umění, ale ze špatného zacházení s nástrojem v akci.

Takže nechť se každý člověk, který opravdu chce praktikovat toto Umění, oddá cvičení, aby získal tělesnou sílu a hbitost. Musí být přesvědčen, že samotný odhad bez této hbitosti a síly je málo platný. Opravdu spíše poskytuje příležitost k vlastnímu zranění a škodě. Lidé jsou často zaslepeni vlastními odhady a předpoklady, protože když ví jak a co by měli provést, často začnou podnikat něco, co ale stejně nikdy doopravdy neprovedou když dojde na činy.

I když se tedy nezdá, že bych zakládal toto Umění na snech a neuvěřitelných představách (jak jsem již dříve uvedl, tělesná síla je nezbytná k dosažení dokonalosti v tomto Umění, je to první uvedený ze dvou hlavních základů; zatím nebylo uvedeno jak k síle přijít a osvojit si ji), rozhodl jsem se, že v úvodu této práce popíšu způsob jak získat odhad a na konci stylem pojednání ukážu cestu, po které (v rámci tohoto Umění) si může člověk vybudovat tělesnou sílu a hbitost vlastním úsilím a dřinou. Cílem a účinkem tohoto díla je, že pomocí těchto instrukcí a úvah je možno snadno se stát silným, hbitým a obratným i bez mistra či učitele.

Obsah

Přechozí téma

Autorův list šlechticům a urozeným pánům

Další téma

2. Jak získat odhad

Tato stránka