2. Jak získat odhad

Ačkoliv jsem velmi často viděl ve všech částech Itálie ty nejlepší profesory tohoto Umění při výuce v jejich školách a při soukromém cvičení a trénování jejich studentů v arénách, nepamatuji si, že bych někdy viděl kohokoli z nich věnovat se této první části, to jest odhadu, tak důkladně, kolik je třeba.

Také je možné, že trénink odhadu záměrně utajují, protože mezi různými neuspořádanými údery jste sami mohli zaznamenat některé zasazené s bravurou, které zjevně nechyběl pečlivý odhad. Ačkoli se zdá, že bych mohl dále zdůrazňovat důležitost tohoto Umění, budu dále hovořit o této první části tak stručně a výstižně, jak jen dovedu.

Je třeba vzít v úvahu, že člověk se bojí tím méně, čím více ví jak se vyhnout či vyvarovat nebezpečí.

K získání těchto vědomostí je ale naprosto nezbytné vždy mít na paměti všechny níže uvedené rady, ze kterých vychází všechno vědění v tomto Umění. Bez nich není možno provést žádnou dokonalou akci, kterou by člověk mohl zdůvodnit. Pokud se přihodí, že nějaký člověk (který nezná tyto rady) provede jakoukoli bezpečnou akci, o které je možno prohlásit, že byla provedena s odhadem, vychází jen a pouze z přirozenosti a ze své mysli, která sama přirozeně obsahuje všechny tyto rady.

  • Za prvé, rovná nebo přímá Linie je nejkratší ze všech: takže pokud chce člověk udeřit po nejkratší dráze, je nezbytné, aby udeřil v přímé linii.
  • Za druhé, ten, který je blíže, zasahuje rychleji. Z tohoto ponaučení může být člověku užitečné to, že když vidí nepřítelův meč daleko, zvednutý a připravený k útoku, může zasáhnout nepřítele první dříve, než je sám zasažen.
  • Za třetí, pohyb opisující kruh nese více síly blíže okraji kruhu, než uprostřed.
  • Za čtvrté, člověk může snáze vydržet malou, než velkou sílu.
  • Za páté, každý pohyb vyžaduje čas.

Je zcela jasné, že člověk díky těmto pravidlům může získat odhad, zvláště když je zřejmé, že toto Umění nevyžaduje nic jiného než udeřit s výhodou a bezpečně se bránit.

Toho lze dosáhnout, když člověk udeří v přímé linii, zasadí bod nebo zasadí sek tou částí meče, která obsahuje nejvíce síly a zasáhne nepřítele dříve, než nepřítel stihne zasáhnout jej. Což lze provést, když člověk spatří, že jeho zbraň je k nepříteli blíže než nepřítelova zbraň k němu. V tom okamžiku musí hbitě zasadit úder. Protože je jen pár lidí nebo vůbec nikdo, kdo by neustoupil (když spatří, že bude zasažen) a nezapomněl dokončit pohyby, které předtím začal.

A dále, když člověk ví, že provedení každého pohybu vyžaduje čas, snaží se útočit a bránit se tak, aby použil co nejméně pohybů a tím ztratil co nejméně času. A jakmile nepřítel provádí mnoho různých pohybů, je možno člověku poradit, aby udeřil na nepřítele v jednom z těchto časů, aby využil všechen čas mezi jednotlivými pohyby.

Přechozí téma

1. První část

Další téma

3. Rozdělení Umění

Tato stránka