3. Rozdělení Umění

Než přejdu k jednotlivým tématům tohoto Umění, je třeba vytvořit nějaké obecné rozdělení. Je třeba pochopit, že toto Umění stejně jako všechna jiná umění obsahuje nový způsob zápasu plný falší a úskoků (lidé opouštějí tu opravdovou vědu s nadějí, že je snad možné přemoci snáze klamem než opravdovou mužností). Protože umění klamu nějak a někdy vyhraje nad těmi, kteří se buď bojí, nebo jsou hloupí a nemají zázemí principů, jsem nucen rozdělit toto Umění na dvě Umění neboli Vědy – jedno je Pravé, druhé je Falešné Umění. Spolu s rozdělením ale musí každý pochopit, že faleš nemá žádnou výhodu proti Pravému Umění, spíše je nebezpečnější a snáze způsobí zranění tomu, kdo ji používá.

Takže nyní odložím faleš, které se budu věnovat na patřičném místě, a omezím se na základ Pravého Umění, které je mému srdci blízké. Předpokládám, že spravedlnost (která je za každých okolností nejblíže pravdě) vždy vítězí. Tvrdím tedy, že kdokoli se chce cvičit v pravém a čestném Umění nebo Vědě, nezbytně musí být obdařen hlubokým porozuměním a odhadem, statečným srdcem a velkou hbitostí. Tyto tři vlastnosti je třeba cvičit pro vlastní potěchu, rozvoj a živost pohybu.

Přechozí téma

2. Jak získat odhad

Další téma

4. O meči

Tato stránka