5. Ohledně bodání

Co se týče bodání, neboli nejnebezpečnějších úderů hrotem, je třeba stát tělem, nohama a rukama tak, aby se při provedení bodu neztrácel čas. Čas by se ztrácel, kdyby měl člověk ruku příliš vpředu, nohy příliš vzadu nebo tělo tak neuspořádané, že by musel před provedením bodu stáhnout ruku, pomoci si pohybem nohou nebo použít nějaký nebezpečný pohyb těla, který může nepřítel zpozorovat, a zaútočit dříve, než je sám zasažen. Pokud ale člověk stojí ve správně uspořádaném postoji (který bude níže popsán) a všimne si, že vzdálenost mezi hrotem jeho meče a tělem nepřítele je menší, než mezi hrotem nepřítelova meče a vlastním tělem, musí v takovém případě hbitě zarazit mocný bod, aby zasáhl nepřítele jako první.

Protože síla, která vychází z délky meče, není v každé části meče stejná nebo podobná, je to důvod nejen pro popis, proč tomu tak je, ale také pro zobrazení a pojmenování schopností každé části meče, aby mohl každý člověk pochopit, kterými částmi čepele by měl útočit a kterými částmi se musí bránit.

Již jsem uvedl, že meč při úderu opisuje kruh nebo část kruhu, jehož středem je ruka. Je známo, že kolo, které se pohybuje po kruhu, je silnější a rychlejší na obvodu kruhu než blíže ke středu. Tomuto kolu se meč při úderu podobá. Takže se zdá vhodné rozdělit meč na čtyři stejné části: tu, která je nejblíže ruce, vzhledem k mému záměru nazvu první částí. Další nazvu druhou, pak třetí a nakonec čtvrtou. Čtvrtá část obsahuje hrot meče. Z těchto čtyř částí by měly být pro zasazení úderu použity třetí a čtvrtá část. Vidíme, že jsou nejblíže k obvodu kruhu, a proto jsou nejrychlejší. Čtvrtá část (nemám na mysli samotný hrot meče, ale hrot a čtyři prsty délky čepele) je nejrychlejší a nejúčinnější ze všech, protože kromě toho, že se nachází u obvodu kruhu, což ji dělá nejrychlejší, má také čtyři prsty délky, což dává pohybu více razance. Zbylé dvě části, první a druhou, je třeba použít k obraně, protože při úderu opisují jen malý kruh a tudíž nesou jen málo síly. A protože jsou blíže u ruky, mají díky tomu sílu čelit každému útoku.

části meče

Přechozí téma

4. O meči

Další téma

6. Ruka

Tato stránka