9. O útocích a obraně

9.1. Jak vést úder

Beze všech pochybností je nutno dávat přednost bodu před sekem, protože je rychlejší a za kratší čas způsobí větší zranění. Z tohoto důvodu Římané (kteří vítězili ve všech svých podnicích) učili své Legionáře, aby jen bodali: Zdůvodňovali to tím, že i z velmi silných úderů ostřím jen velmi málo jich bylo smrtelných, a body, i malé a slabé, když vnikly na pouhé tři prsty do těla, obvykle zabily. Z tohoto důvodu pokládám za pevné a jisté pravidlo, že bod je mnohokrát pohotovějším útokem, a zasadí nepříteli větší ránu. A konečně, když je to pro něj nejvýhodnější, člověk může vybodnout co nejsilněji a co nejdále, ale musí pořád pamatovat na to, aby vedl levou nohu za sebou v takovém dosahu a takovým způsobem, aby takto vedená zadní noha byla vždy v přímé linii s rukou a mečem, jako je přímý průměr skrze střed kruhu. Při dokončování úderu ať přitáhne zadní nohu o půl kroku dopředu, protože to prodlouží a zesílí úder. K nepříteli jsou natočeny pouze rameno a bok, a to tak daleko od něj, aby nemohly být zasaženy. Není možné, aby člověk udělal delší úder než tento.

Obsah

Přechozí téma

8. O střezích

Další téma

10. Kdy je lépe udeřit ostřím

Tato stránka