10. Kdy je lépe udeřit ostřím

Jediný důvod proč dát přednost ostří před hrotem je čas: úspornost musí být v tomto Umění vyzdvižena nad všechno ostatní. Nejlepší a nejdůležitější rada je, že lepší úder (jedno jestli hrotem nebo ostřím) je takový, ve kterém člověk stráví nejméně času. A proto když se stane, že je možno tohoto docílit sekem, mělo by ostří být preferováno před hrotem: takovou příležitost popíšeme níže.

Když jsem uvažoval o úderu hrotem neboli bodu, řekl jsem, že člověk by měl bodat když je hrot v přímé linii, protože úder je pak veden v jednom tempu. Ale ostří se liší od hrotu v tom, že hrot, který se nachází mimo přímou linii, se snaží do ní zase dostat. Tudíž když se stane, že se špička dostane nalevo, napravo nebo nad přímou linii, pak pokud by se dotyčný pokusil bodnout po přímé linii, nemůže tak učinit v méně než dvou tempech [návrat do přímé linie, bod], zatímco když udeří ostřím zprava nebo zleva [dritto, roverso] nebo shora dolů, zvládne to v jediném tempu. Také je velmi pohodlné raději udeřit ostřím, když někdy člověk drží meč v přímé linii a nepřítel se snaží navázat kontakt čepelí – nepřítel může ozbrojenou rukou srazit meč na jednu či druhou stranu. Kdyby se ale pak nepřítel chtěl vrátit znovu do přímé linie aby udeřil, musel by to udělat příliš násilně a stálo by ho to mnoho času.

Z těchto důvodů se držím názoru, že je lepší nechat si meč zhoupnout na stranu, na kterou jej srazil nepřítel [podvolit se síle] a přidat k tomu takovou sílu, aby napomohla pohybu, a (pohybujíce se po kružnici) udeřit pak [zpátky] ostřím. Kterýžto úder má okamžitě takovou sílu, že nepřítel má těžko čas mu odolat, když je zrovna zaměstnáván srážením meče na stranu a fingovaným útokem: vůbec nečeká, že protivníkův meč udeří znovu tak rychle, nebo že vůbec udeří ostřím, z té strany, na kterou byl sražen.

dráha bodu z místa vně linky

Přechozí téma

9. O útocích a obraně

Další téma

11. Jak se bránit

Tato stránka