13. Jeden rapír

13.1. Útoky z Vysokého střehu jedním rapírem

Nejsprávnější a nejspolehlivější úder, který lze zasadit z vysokého střehu, je bod nad oponentovou rukou. A to nejen proto, že je po přímé linii, ale také proto, že přirozeně spočine v nízkém střehu. Takže po celou dobu provádění tohoto útoku nemá nepřítel nikde čas do něj vstoupit, a to z toho důvodu, že hrot je vždy obrácen přímo proti němu. Při provádění tohoto útoku musí člověk pamatovat na to, aby přisunul levou nohu blízko ke své pravé noze, pak provedl výpad kroku pravé nohy a dokončil úder co nejsilněji, zůstávaje stát v nízkém střehu.

Z vysokého střehu je také možno zasadit sek zprava nebo zleva na hlavu; nebo také udeřit dolů pohybem zápěstí. Ale protože nelze v zápěstí opsat dostatečně malý kruh, tak při provádění seku vysoko nebo nízko hrot meče opustí přímou linii na délku meče. A než se hrot vrátí, nepřítel má dostatek času udeřit. Proto bych žádnému člověku neradil, aby používal pouze seky, nebo více seků za sebou. Ale je možno použít seky mezi jednotlivými body tak, že se provádí jeden za druhým (i když se třeba netrefí) až do posledního bodu, který bezpečně spočine v nízkém střehu. Takové použití seků je vhodné.

Když člověk provede bod z vysokého střehu a všimne si, že bod nezpůsobil žádné zranění, protože byl vychýlen mečem nepřítele, musí pokračovat sekem, který vychází ze zápěstí a míří zprava na hlavu nepřítele. Přitom zadní nohou opíše kruh [velký krok zadní nohou dopředu doprava, změna střehu] doprava, což prodlouží úder. Tento úder je nejdelší ze všech. A jestli se tomuto úderu nepřítel vyhne (což je velmi obtížné), pak musí okamžitě seknout zleva pohybem vycházejícím z lokte a provést výpad šikmého kroku zadní nohy. Je třeba zmínit, že při provádění seku zleva se musí vždy používat šikmý krok, aby se tělo útočníka dostalo z přímé linie, ve které (kdyby chtěl zůstat při provádění seku) by mohl být snadno zasažen. Ať už zasáhne nebo ne, je třeba ve chvíli použití tohoto kroku se sekem zleva meč táhnout nebo sunout; je to výhodné a při seku zleva to způsobí, že zbraň řeže a způsobí větší zranění. Je třeba pochopit, že všechny seky by měly být dokončeny tahem, tak, aby mohly řezat. Kdyby sek byl zasazen přímo bez řezání, způsobí jen malé zranění.

Cílem je toto: Hned jak člověk vytasí meč, měl by s výpadem přímého kroku pravé nohy bodnout shora dolů, protože tento bod je již připraven. [Vytasením meče se rovnou dostaneme do Vysokého střehu a vbodnice.] Díky připravenosti a výpadu je tento bod tak silný, že prorazí jakoukoli překážku, která se mu snaží vzdorovat. A všechny tyto údery (bodem nad nepřítelovou rukou počínaje a bodem zespoda konče) jsou provedeny naplno [nemilosrdně] jeden za druhým s takovou rychlostí jaká je zapotřebí a takovým způsobem, aby je nebylo možno krýt. Kromě toho obsahují tak velké výpady, že je skoro nemožné, aby se nepřítel mohl stáhnout tak daleko dozadu, jak jej tyto prodloužené kroky pronásledují.

Obsah

Přechozí téma

12. Systém, který bude používán v následujících kapitolách

Další téma

14. Obrana proti útoku z Vysokého střehu jedním rapírem

Tato stránka