15. Útok ze Širokého střehu jedním rapírem

Nejspolehlivější a nejdůležitější úder z tohoto střehu je takový bod pod rukou, při kterém člověk přisune levou nohu k pravé noze a pak udeří výpadem řečené nohy, a skončí v nízkém střehu.

Také je možno v tomto střehu s již řečeným výpadem kroku pravé nohy zasadit sek zprava pohybem vycházejícím ze zápěstí a spočinout v nízkém střehu. A někdy je možno (i když s velkým nebezpečím) zasadit i sek zleva, ale mělo by být zváženo, že bude proveden mimo přímou linii. Jedině po přímé linii je možno zaútočit bezpečně. Nemyslím, že je dobré použít již zmíněný sek zleva nebo zprava, kromě takového případu, kdy se útočník cítí velice sebevědomý, nebo si chce připravit úder hrotem, neboli bod. Bodat by se taky mělo pouze tehdy, když je to velmi vhodné nebo když je k tomu člověk donucen z nezbytnosti. Mělo by být uváženo, že tento bod se nejen velmi jednoduše a úsporně kryje, ale také je možno proti němu v jednom tempu bezpečně zaútočit a způsobit zranění, jak by mělo být ukázáno v obraně proti tomuto střehu. Co může útočník v tomto střehu bezpečně dělat, je očekávat a sledovat postup nepřítele.

Přechozí téma

14. Obrana proti útoku z Vysokého střehu jedním rapírem

Další téma

16. Obrana proti útoku ze Širokého střehu jedním rapírem

Tato stránka