16. Obrana proti útoku ze Širokého střehu jedním rapírem

Jestliže se člověk chce bránit proti úderům z výše popsaného širokého střehu, je dobré, aby stál proti svému nepříteli v nízkém střehu. A to proto, že zatímco mu čelí v tomto střehu, nepřítel se nemůže ani jednoduše přiblížit, ani se pohodlně bránit. Takže ten, který je v nízkém střehu, může jednoduše vydržet úder zprava shora dolů a zleva tím, že bodne, protože zasáhne první. Pokud by chtěl pouze čelit nepřítelově meči bez protiútoku ve stejném tempu, musí se střetnout s mečem nepřítele vlastní čepelí a pak obrácením čepele zasadit sek zleva do nepřítelova obličeje. Když při seku zleva obrací svou ruku spolu s čepelí meče, bylo by dobré, aby vedl svou přední nohu půlkrok šikmo napravo, a skončil v širokém střehu. Při obraně proti seku zleva je třeba poukázat na to, že nepřítel zvedá hrot svého rapíru mimo přímou linii, aby měl sílu opsat kruh [napřahuje se]. Když tedy začne zvedat meč, člověk musí udělat přímý krok vpřed a levou rukou pevně sevřít nepřítelovu ozbrojenou ruku a okamžitě jej zasáhnout spodním bodem, který je již připraven. Stejná obrana jako je proti seku zprava, by měla být použita proti bodu zespodu. Není rozdílu mezi těmito dvěma obranami, kromě toho, že když sek zprava opisuje kruh, člověk může bodnout a zasáhnout první. Při spodním bodu je nezbytné se krýt, protože přichází v přímé linii a není zde žádná výhoda nebo čas zasáhnout dříve.

Přechozí téma

15. Útok ze Širokého střehu jedním rapírem

Další téma

17. Útok z Nízkého střehu jedním rapírem

Tato stránka