17. Útok z Nízkého střehu jedním rapírem

Člověk může z tohoto střehu, stejně jako z ostatních, zasadit bod, sek zprava a zleva, ale opravdový a hlavní smysl tohoto střehu je čekat na nepřítele, protože člověk se v něm pohybuje sebejistěji, a také protože je účinný a připravený odrazit všechny údery, vysoké i nízké. Protože je uprostřed, je jednoduché jej trochu zvednout nebo sklonit. Ten, který stojí v tomto střehu, nemůže být prvním, který (pro získání výhody) zasadí úder vedoucí zprava dolů, nebo zleva. Oba jsou zhoubné (opouštějí přímou linii), protože dávají nepříteli čas, aby hbitě zkrátil vzdálenost a bodl. Bod tudíž může být použit pouze, když chce udeřit jako první [když zahajuje boj]. Bodá se buď vevnitř nebo vně, při obou provedeních je třeba vždy dbát na to, aby paže byla umístěna a vedena tak, aby se nemusela napřahovat (předtím, než bodne). Pokud nepřítel kryje bod šikmým pohybem svého rapíru, jak to často mnozí dělávají; pak by měl útočník provést výpad přímého kroku a zvednout svou ozbrojenou ruku do polohy, ve které drží hrot mezi paží a tělem nepřítele, a s výpadem přímého kroku zasadit bod. Tento styl bodu je jednoduše rychlý, protože celou dobu prochází po přímé linii takovým způsobem, že nepřítel nemůže udělat nic jiného, než ustoupit, zvláště když se tento bod provádí vně – protože pak útočící meč nemůže zastavit šikmý pohyb oponentova meče.

Přechozí téma

16. Obrana proti útoku ze Širokého střehu jedním rapírem

Další téma

18. Obrana proti útoku z Nízkého střehu jedním rapírem

Tato stránka