18. Obrana proti útoku z Nízkého střehu jedním rapírem

Protože jak úder shora dolů, tak sek zleva se v tomto střehu kryjí velmi jednoduše, nebudu o nich dále mluvit a omezím se pouze na obranu proti bodu. Pokud se bodu nevzdoruje hned zpočátku, může se bod ukázat jako velmi smrtící a nebezpečný. Když je bod veden vevnitř, musí být odražen dovnitř ostřím rapíru, což vyžaduje obrácení ruky dovnitř a opsání kruhu zadní nohou tak daleko doprava, jak jde ruka vstříc pravé straně. Dříve, než nepřítel dokončí bod, obránce naváže kontakt s čepelí a měl by obrátit ruku a sekem zleva říznout do nepřítelova obličeje. Přitom by měl pořád vést přední nohu na tu stranu, kam jde jeho ruka. Pokud je nepřítelův bod veden vně, pak je nezbytné jej obrácením ruky odrazit ven ostřím meče, a ve stejné chvíli provést jeden skluzný krok, který vyvede tělo z vbodnice. Pak provede další výpad přímého kroku a zasadí předem připravený bod, což je nejbezpečnější způsob, jak zranit nepřítele.

Přechozí téma

17. Útok z Nízkého střehu jedním rapírem

Další téma

19. Rapír a dýka

Tato stránka