23. Obrana proti útoku rapírem a dýkou z Vysokého střehu

Považuji za zbytečné rozebírat zde jak se bránit proti sekům. když jsem již dříve řekl, že všechny tyto údery je možno jednoduše krýt provedením bodu. Ale zmíním, že pro obranu obou stran těla je velkou výhodou stát v nízkém střehu s pravou nohou vpředu. V tomto postoji je pravý bok obrácen k nepříteli, který na něj bude mířit všechny jeho body. A těmto bodům je možno čelit třemi způsoby: pouze dýkou, pouze mečem a oběmi naráz, spojenými dohromady. Ale při každé obraně je třeba myslet na výpad té části těla, která má být zasažena – je nutno dostat ji pryč z přímé linie.

Při obraně pouhou dýkou, je třeba provést výpad s paží drženou vpřed, a hned po nelezení nepřítelova meče, je třeba zasáhnout nepřítele spodním bodem (s přímým krokem a výpadem), který je již předem připraven.

Při obraně pouhým mečem je nezbytné provést skluz, zvednout meč a držet jej směrem ven. Nebo zaútočit dýkou na nepřítelův spánek, hned po navázání kontaktu svým mečem s mečem nepřítele a zablokování nepřítelova meče. Nebo místo útoku dýkou lze zastavit nepřítelův meč a svým mečem provést přímý krok s výpadem a zasadit bod. Ale je velmi pohodlné udeřit dýkou.

Třetí způsob: Hned po provedení skluzu navázání kontaktu s nepřítelovým mečem je třeba na něm nechat svou dýku [kontrolovat jej] a tím si uvolnit meč k zasazení spodního bodu s přímým krokem a výpadem.

Přechozí téma

22. Útok rapírem a dýkou z Vysokého střehu

Další téma

24. Útok rapírem a dýkou ze Širokého střehu

Tato stránka