24. Útok rapírem a dýkou ze Širokého střehu

Pro každou zbraň a střeh jsem jsem uvedl zásadu, že nikdo by neměl (ať už pro získání výhody, nebo pro rychlejší zasažení nepřítele) provádět seky. A také jsem řekl, že pod takovým sekem může být člověk velmi jednoduše a bez velkého nebezpečí zasažen bodem. Z toho také vychází, že by seky měly být sledovány pokaždé a při každé příležitosti. Především v tomto střehu by neměly být opominuty. Protože člověk je schopen zasadit z tohoto střehu sek bez velkého nepohodlí a ztráty času.

Přesto zde platí, že by se měl použít pouze bod. Pokaždé, když je to možné, by měl být nepřítelův meč nejprve odražen Dýkou, a pak by měl být proveden bod s výpadem nohy vpřed.

Přechozí téma

23. Obrana proti útoku rapírem a dýkou z Vysokého střehu

Další téma

25. Obrana proti útoku rapírem a dýkou ze Širokém střehu

Tato stránka