25. Obrana proti útoku rapírem a dýkou ze Širokém střehu

Obranu proti tomuto bodu lze provést také třemi způsoby – pouhou dýkou, pouhým mečem, nebo oběmi zbraněmi spojenými dohromady. Při obraně všemi těmito způsoby je dobré stát v nízkém střehu. Při obraně pouhou dýkou je nutno provést skluz, současně najít nepřítelův meč dýkou a provést spodní bod s krokem a výpadem.

Při obraně pouze mečem (tento způsob je lepší než ostatní – útočí na nepřítele a současně se brání), je nutno nastavit ostří svého meče proti nepřítelově meči a bodnout jej do obličeje a přitom opisovat kruh zadní nohou, jak za účelem prodloužení bodu tak za účelem provedení bodu s větší jistotou.

Je také možné vydržet bod zesíleným krytem dýky a meče – ale je to tak nepohodlné a absurdní, že se zde o tom nebudu zmiňovat, protože to není vhodné k procvičování.

Přechozí téma

24. Útok rapírem a dýkou ze Širokého střehu

Další téma

26. Útok rapírem a dýkou z Nízkého střehu

Tato stránka