26. Útok rapírem a dýkou z Nízkého střehu

Když člověk stojí v libovolném střehu a míří hrotem meče na nepřítele, je pro něj velmi nevýhodné provádět sek. Jediný střeh, z kterého by mohl oprávněně provést sek, je nízký střeh. Je pohodlné, a trvá to menší dobu, provést sek mezi body. Anebo je lepší (pro vyzkoušení nepřítele) provést sek ze zápěstí, který je velice rychlý, a hrot meče se při něm odkloní od přímé linie jen o kousek, takže nepřítel jen velmi těžko pod takovými seky může provést protiútok. Ale je lepší nepoužívat seky a raději se odhodlat k provádění jednoho bodu za druhým.

Tento střeh je možno (podobně jako vysoký střeh) zaujmout dvěma způsoby – s pravou nohou vzadu a s pravou nohou vpředu. S pravou nohou vzadu se tento střeh používá spíše ke sledování nepřítele, než pro zahájení útoku. Protože i když je v meči velká síla, která vychází z toho, že meč před dopadem prochází delší dráhou, je možno takovou hrozbu snadno krýt – ať už zbraní nebo krokem zpět. Dále tedy budu hovořit o nízkém střehu s pravou nohou vpředu. V tomto střehu je možno udeřit dvěma způsoby: Vnitřním nebo Vnějším. Vnitřním rozumím to, když se meč nachází mezi mečem a dýkou nepřítele. Vnějším míním, když se jakákoli zbraň nachází uprostřed mezi jinými zbraněmi.

Když člověk zjistí, že je vevnitř, v polovině nepřítelova meče, jehož hrot je namířen tak, aby udeřil na pravou stranu, musí velmi rychle provést výpad skluzem aby pak mohl přímo zkrátit vzdálenost k nepříteli a tím najednou zablokovat nepřítelův meč v prostředku jeho délky svým vlastním mečem nebo dýkou, provést přímý krok s výpadem a bodnout.

Toto lze také provést jednodušeji. Když člověk stojí na půl meče, odrazit nepřítelův meč na tu stranu, kde je to nejpohodlnější, tak, aby mířil mimo přímou linii. A ve stejné přímé linii provést výpad přední nohou a mocně bodnout nepříteli do tváře nebo do hrudníku.

Při útoku v postavení vně je třeba provést bod na nepřítelův obličej s výpadem přední nohy, což musí nepřítel krýt svým mečem; tím se hrot jeho meče dostane z přímé linie. V takovém případě je možno seknout zleva na nohy se skluzným výpadem, tím si poněkud odstranit nepřítelův meč a provést spodní bod s výpadem v přímém kroku.

Také je možno po bodnutí na obličej zasadit sek zprava vycházející ze zápěstí, tak krátký a silný, jak je jen možné. A tímto sekem ani tak nepředstírat snahu zasáhnout, ale spíš najít nepřítelův meč. A když je meč nalezen, je třeba se skluzem nebo šikmým krokem zvednout ruku a provést bod směrem dolů, spolu s výpadem přímého kroku.

Také lze provést již zmíněný sek ze zápěstí a po nalezení nepřítelova meče udělat skluz a zablokovat meč dýkou, a po hbitém uvolnění vlastního meče bodnout zespoda s výpadem přímého kroku.

Toto by tedy mělo stačit k tomu, co je možno dělat z nízkého střehu s mečem vevnitř a vně, alespoň tedy co všechno lze dělat a považovat to za pravé Umění.

Přechozí téma

25. Obrana proti útoku rapírem a dýkou ze Širokém střehu

Další téma

27. Obrana proti útoku rapírem a dýkou z Nízkého střehu

Tato stránka