27. Obrana proti útoku rapírem a dýkou z Nízkého střehu

Při obraně proti útokům je třeba provádět každý střeh velmi pečlivě a pozorně. V tomto střehu je zapotřebí naprosto vynikající odhad a připravenost k pohybu, protože tento střeh čelí všem ostatním [tento střeh je nejlepší pro jakoukoli obranu]. Většina důležitých útoků vychází z tohoto střehu.

Kromě toho, každý si přirozeně zvykne v tomto střehu zůstávat a odpočívat raději v něm, než v jakémkoli jiném. Věřím, že je tomu tak proto, že si každý uvědomuje, že z této pozice může snadno provést útok i obranu. Přestože v tomto střehu, jak jsem již dříve uvedl při vysvětlování útoků z tohoto střehu, je při útoku mnohem pohodlnější udeřit čepelí, nebudu zde radit, aby seky byly používány. Ale protože se může snadno stát, že někdo bude sekem útočit, měl bych zde uvést nějakou obranu proti sekům. Připomenu-li princip „Ten který je blíže, zasáhne rychleji“, pak každý, kdo si uvědomí jakou dráhu meč opisuje, se může odhodlat k provedení bodu pod sekem, kterým zabrání tomu, aby sek dopadl.

Toto ale mohou bezpečně dostat do praxe pouze ti, kteří mají hluboké porozumění, velikou hbitost, ráznost a kuráž. Proto položím základ obrany proti seku i pro ty, kteří budou spokojeni se zvykem provést obranu proti každému útoku ve dvou tempech (i když ji lze provést v jednom tempu).

Tudíž když přicházejí seky, jdou buď zprava nebo zleva, vysoké nebo nízké.

Proti vysokému seku by měla být nastavena pouze dýka nebo pouze meč, nebo meč a dýka naráz. Při použití pouhé dýky je třeba provést výpad přímého kroku a zvednout ruku s dýkou tak, aby se střetla s mečem nepřítele v jeho nejslabší části. V momentě kdy dýka najde meč je třeba provést výpad přímého kroku spolu s (předem připraveným) spodním bodem. Pokud mají krýt meč s dýkou zároveň, je nutno zvednout obě zbraně, a hned při dopadu nepřítelova meče je třeba mečem provést sek zleva na nepřítelův obličej. Tento sek je proveden pouhým obrácením ruky a po dokončení by měl spočinout v širokém střehu.

Spodní sek zprava je třeba vykrýt a hned poté musí být proveden bod na stehno nepřítele. Účel tohoto bodu je bezpečně zasáhnout i pod sekem a přitom bránit nepřítelově meči v dopadu na zadní nohu, která kvůli tomuto bodu opisuje kruh doprava dozadu.

Seky zleva, vysoké a nízké. Vysoký sek je možno krýt pouze dýkou a hned při dopadu nepřítelova meče bodnout spodem, spolu s výpadem přímého kroku. Nebo je možno je krýt pouze mečem a přitom provádět výpad z přímého kroku levé nohy, a spolu s tím provést bod (předem zvednutý do střehu) spolu s výpadem z přímého koku pravé nohy. A tento styl obrany má blíže k Umění, protože bylo řečeno, že „Všechny útoky na levou stranu musí být kryty pouze dýkou“.

Sek zleva by měl být kryt bodem, který bezpečně zasáhne a zabrání meči dopadnout na nohy. Tento sek může být také kryt mnoha jinými a odlišnými způsoby, které budou popsány v Pojednání o Klamu a Falších, protože jejich popis zde nepatří.

Velkou pozornost je třeba věnovat krytí bodů. To znamená dostat tělo z přímé linie, protože to je nejbezpečnější způsob jak se jim vyhnout, protože je velmi obtížné s nimi pracovat, když jsou provedeny velkou silou, když přicházejí uzavřeně a zblízka. A proto když přichází bod zevnitř (v ten moment, kdy nepřítel zaútočí), měl by obránce provést skluz, zajistit si nepřítelův meč dýkou a pak zasadit bod spolu s výpadem přímého kroku.

Bod zvnějšku je kryt podobně jako bod zevnitř – když nepřítel udeří, obránce provede výpad skluzem (tím se tělo vyhne nebezpečí) a zasadí bod s výpadem z přímého kroku. Tímto způsobem je možno se bránit i proti jiným druhům útoků.

Podobně, když nepřítel (jen aby zkoušel a provokoval) zasadí sek pouze ze zápěstí, radím každému, aby, hned jak je sek proveden, provedl výpad skluzem a zasadil bod s výpadem přímého kroku dřív, než se nepřítel (poté co zasadí sek) odhodlá k pokračování. To by mělo stačit pro pravé a výhodné zvládnutí rapíru s dýkou.

Přechozí téma

26. Útok rapírem a dýkou z Nízkého střehu

Další téma

28. Rapír a plášť

Tato stránka