28. Rapír a plášť

Budu-li pokračovat ve zbraních, které jsou nejběžnější a které se nosí nejčastěji, po dýce následuje plášť. Použití pláště bylo nejprve objeveno náhodou a pak zredukováno na Umění. Bylo to jen a jen proto, že příroda si nejen libuje ve vynalézání věcí, ale také v tom, aby je uchovala, když už jsou vynalezeny. A aby to mohla dělat lépe, pomůže si vším, co je jí pohodlné. A proto lidé, kteří při různých střetech náhodou zjistili, že plášť velmi pomáhá (také proto, že jej denně nosí), vynalezli jak zacházet s pláštěm tak, aby jim sloužil. Protože způsobů jak plášť náhodně použít je nekonečno, a ne všechny se hodí pro toto pojednání, omezím se na popis pouze těch, které náleží k pravému Umění. Budu mluvit o těch, které jsou tak účinné, že mohou velmi napomoci k dosažení bezpečného vítězství, pokud budou použity člověkem, který s nimi umí pracovat. A protože do pravého Umění většina technik s pláštěm nenáleží, byl jsem nucen mnoho jich přesunout na místo, kam opravdu patří – do Pojednání o Klamu a Falších . I když by se nikomu nemělo zdát divné, že se vůbec nedočte o práci s pláštěm při studiu pravého Umění, mám v úmyslu popsat přesně několik úderů v obvyklých střezích s tím, že většinu ostatní práce s pláštěm popíšu v Pojednání o Klamu a Falších.

Přechozí téma

27. Obrana proti útoku rapírem a dýkou z Nízkého střehu

Další téma

29. Jak zacházet s pláštěm

Tato stránka