32. Obrana rapírem a pláštěm proti bodu, seku zprava a zleva z Vysokého střehu

Aby se člověk lépe vyhnul útokům vycházejícím z vysokého střehu, je nezbytné, aby stál v nízkém střehu, ve kterém se proti bodu lze bránit mnoha způsoby. Například samotným mečem vevnitř nebo vně nebo samotným pláštěm vevnitř nebo vně. Při obraně samotným mečem vevnitř, je třeba opsat kruh zadní nohou doprava. V takovém případě je třeba otočit doprava i tělo, aby se dostalo z přímé linie (po které přichází útok) a zleva zasadit bod do obličeje. Tento bod je zasazen takovým způsobem, aby byl nejdelší, a je takový, že se při něm nejen lze vyhnout zranění, ale ve stejný čas je nepřítel zasažen do obličeje. Pokud se stane, že je třeba čelit meči vně, pak je nejen výhodné, ale nezbytné udělat krok dopředu a pláštěm čelit nepřítelově meči v jeho první části. Tím se uvolní vlastní meč, kterým se zasadí spodní bod s výpadem pravé nohy. Při práci s pláštěm je pravidlem nedělat celý krok. Především při útoku, při kterém člověk myslí víc na útok mečem, než na plášť. To může způsobit, že mu ruka s pláštěm poklesne a při útoku se do něj zamotá. Při obraně se toto neděje, protože přirozeně (při sebemenším nebezpečí) se zvedají obě ruce, i když jsou zatížené váhou a břemenem. Proto se není třeba obávat toho, že plášť stáhne ruku dolů při krytí bodu.

Stejné kryty a obrany je možno provádět se samostatným pláštěm, při kterých je třeba podobně provádět útok s výpadem pravé nohy. Tento způsob krytí není velmi jistý a proto vyžaduje velkou hbitost a odhad, protože je třeba držet svůj plášť v paži napjaté před sebou, všimnout si, kdy špička nepřítelova meče prochází okolo ruky s pláštěm na vzdálenost pěsti a nepustit ji blíže, ale odrazit ji a provést výpad pravou nohou a spodní bod. Jak jsem již řekl, tento způsob krytí je nejistý a skrývá velké nebezpečí, ale přesto funguje dobře, když se provede rychle.

Pravý sek je podobně kryt samotným mečem nebo pláštěm, ale pokud přichází shora, není pohodlné jej krýt samotným pláštěm, protože se tím obránce sám oslepí. Jak moc je to důležité, nechť každý zváží sám. Ale pokud již zmíněný sek zprava přichází nízko a je možno jej dobře krýt bez toho, aniž by si obránce zakryl výhled na nepřítele, pak je třeba mu čelit pláštěm, spolu s výpadem levého kroku, a hned poté provést bod s výpadem pravého kroku.

Při obraně samotným mečem proti úderu zprava je nutno zasadit bod na obličej a opsat kruh zadní nohou; bod zasáhne tvář a akce skončí v širokém střehu. Stejně je třeba jednat při zesíleném krytí mečem i pláštěm naráz.

Proti úderu zleva je třeba použít stejnou obranu, jak s mečem, tak s pláštěm, tak s obojím.

S pláštěm je třeba provést výpad a zachytit nepřítelův meč tak daleko jak je jen možné [v nápřahu nebo dokud opisuje teprve malou část dráhy] tak, aby to mohlo být provedeno pohodlně a současně zasadit spodní bod s výpadem kroku pravé nohy.

Se samotným rapírem postačí stejná obrana, která je uvedena v pojednání o jednom rapíru, a to je zasadit bod na nepřítelovo stehno, který vydrží dopad seku zleva [bod oslabí dopad seku].

Pokud by se někdo chtěl bránit zesíleným krytem obou spojených zbraní, musí provést výpad pravou nohou a při dopadu nepřítelova meče jej zablokovat pláštěm, hbitě uvolnit svůj meč a zasadit bod s výpadem pravé nohy.

Přechozí téma

31. Útok rapírem a pláštěm z Vysokého střehu

Další téma

33. Útok rapírem a pláštěm ze Širokého střehu

Tato stránka