33. Útok rapírem a pláštěm ze Širokého střehu

V tomto střehu, stejně jako v jiných, lze bodat i sekat, ale obojí se provádí různě – neměl by se provádět nízký pravý sek. A levý sek je ukázkově nebezpečný. Takže pokud jej někdo chce provést, měl by to udělat v následujícím pořadí.

Nejprve je třeba zasadit bod, opisujíc kruh zadní nohou pro delší dosah bodu, pak okamžitě (bez pohybu v nohou) zasadit sek zprava vycházející ze zápěstí, po kterém je nutno seknout zleva, spolu s výpadem kroku pravé nohy a pak musí následovat předem připravený bod znovu s výpadem pravé nohy.

Přechozí téma

32. Obrana rapírem a pláštěm proti bodu, seku zprava a zleva z Vysokého střehu

Další téma

34. Obrana rapírem a pláštěm proti útokům ze Širokého střehu

Tato stránka