34. Obrana rapírem a pláštěm proti útokům ze Širokého střehu

Kdo se chce bezpečně bránit proti útokům ze širokého střehu, musí stát v nízkém střehu. A když přichází spodní bod, musí bodnout na obličej a přitom opsat kruh zadní nohou doprava. Při tomto bodu se snadno stane, že nepřítel je zasažen do obličeje, ale i když tento bod selže, nepříteli se nepodaří dosáhnout svého cíle při útoku ze širokého střehu. A to proto, že se pohybem zadní nohy tělo dostalo z přímé linie, po které přicházel spodní bod. Takže hned jak je proveden bod na nepřítelův obličej, který jej minul, je třeba zasadit mu sek zleva do obličeje, při kterém noha vyrazí dozadu a pohyb skončí v širokém střehu. Při krytí seků zleva a zprava je třeba ve stejný čas, ve kterém seky opisují kruh, zasadit bod na stehno, nebo jiné místo, ve kterém bude obráncův meč útočníkovi nejvíce překážet. I když si myslím, že nikdo nebude takový blázen, aby se pokoušel provádět (z tohoto střehu) pouze seky zleva.

Přechozí téma

33. Útok rapírem a pláštěm ze Širokého střehu

Další téma

35. O útoku rapírem a pláštěm ve Spodním střehu

Tato stránka