35. O útoku rapírem a pláštěm ve Spodním střehu

Tento střeh je tak přímý a nebezpečný, že by se nikdo neměl odvážit dělat jakýkoli sek. Protože pod každým sekem je možno jej snadno zasáhnout a každý sek je možno lehce krýt pláštěm. A proto je třeba důsledně dbát na to, aby se prováděly pouze body tak daleko jak jen lze, a nikdy ne dříve, než po navázání kontaktu s mečem nepřítele. Po navázání kontaktu je možno bodat zevnitř a vně. Jediná výhoda, kterou lze získat při tomto útoku, je provést skrytý půlkrok, kterého si nepřítel nevšimne. To se povede snadno, protože nepřítel přes plášť nevidí. Takže po provedení půlkroku a navázání nepřítelova meče, je nutno provést další výpad půlkrokem dopředu, při stálém kontaktu s mečem nepřítele jej odsunout na stranu, kde nemůže ublížit a zasáhnout nepřítele. Toto lze použít jak vevnitř tak vně. Kdo se obává zamotání do pláště a nachází se vevnitř, ať provede krok levou nohou a zavře nepřítelův meč mezi plášť a svůj meč a pak zasadí bod s výpadem kroku pravé nohy. Když najde nepřítelův meč vně, může použít stejný výpad a bod. Ale pokud nenajde nepřítelův meč, musí provést malý sek ze zápěstí tak, aby nepřítel neměl čas do seku vstoupit. A hned jak sekem najde Meč, nechť provede přímý bod nebo bod zprava. Nebo ať beze ztráty kontaktu s nepřítelovou čepelí trochu pozvedne mečem ozbrojenou pěst s výpadem levého kroku a pak zasadí bod shora dolů s výpadem kroku pravé nohy.

Přechozí téma

34. Obrana rapírem a pláštěm proti útokům ze Širokého střehu

Další téma

36. O obraně rapírem a pláštěm v Nízkém střehu

Tato stránka