37. Rapír a pěstní štítek (puklíř)

Puklíři se budu věnovat hned po plášti, protože puklíř je zbraň velmi pohodlná a často používaná. Mým cílem je věnovat se nejprve těm zbraním, které lidé nosí nejčastěji, a až potom těm, které jsou nezvyklé a s kterými lidé méně často přijdou do styku. O každé budu hovořit tolik, kolik je zapotřebí. Proto nejprve proberu puklíř, abych pokračoval ve správném pořadí.

Nejprve jeho tvar, z hlediska Umění. Pak způsob jak jej používat, aby každý pochopil, že puklíř a jiné zbraně (o kterých se mluví jako o zbraních určených pouze k obraně) lze použít také k útoku, jak poukážu na místě k tomu určeném.

Přechozí téma

36. O obraně rapírem a pláštěm v Nízkém střehu

Další téma

38. O tvaru puklíře

Tato stránka