38. O tvaru puklíře

Tvar puklíře je kruhový a malý. Měl by chránit a zaštítit celé tělo, které je mnohem větší, než puklíř. Tudíž je třeba pochopit jak toho dosáhnout, i když se to zdá nemožné. Každý nechť si tedy uvědomí, že puklíř se velikostí jednoduše nevyrovná velikosti těla, ale jistým způsobem je možno pohodlně jej držet a pracovat s ním. A tento způsob nakládání s puklířem je výhodný i pro práci s množstvím jiných zbraní, pokud tento způsob používá člověk, který mu rozumí.

[Následuje odstavec, ve kterém di Grassi na příkladě ilustruje jak je možné, že puklíř dobře pokryje tělo. V té době se věřilo, že pohled vychází z oka ve formě paprsku. Pro snazší pochopení je možno použít příklad, který navrhl Rick Orli: Představte si, že jste na zahradě a máte talíř a hadici s proudem vody. Nastavíte talíř plochou proti proudu vody, který na vás stříká. Proud vody z hadice, který narazí na překážku, se rozdělí a z přímky-proudu se stane kužel. Čím dále od těla talíř máte, tím větší je úhel kužele – a tím menší část vašeho těla se namočí.]

Je třeba pochopit, že vztah puklíře a těla je přesně stejný, jako je vztah mezi zornou linií mušketýra a jeho cílem. Protože když mušketýr nebo střelec zamíří svůj pohled na holuba nebo věž, přímka vyslaná z jeho oka pokryje celého holuba, v případě dělostřelectva třeba i celou věž, i když je tato přímka velice malá. Tento efekt nevychází z ničeho jiného, než ze vzdálenosti. A takto přímý paprsek pohledu, který vystřelí z oka, se hned jak narazí na předmět, kterým nemůže projít, rozdělí na dvě strany (jako dvě strany Trojúhelníku), aby překonal tvar té věci, o kterou se zastavil. Tento tvar pak je zasažen při výstřelu. A pokud se zásah nepodaří, pak je chyba buď v nástroji (mušketě) nebo proto, že předmět nebyl nehybný.

Tudíž pokud použijeme tento příklad k účelu našeho pojednání, tvrdím, že nepřítelův meč je jako linie paprsku pohledu. puklíř, i když je malý jen jako překážka v pohledu arkebuzy, je před tělem toho, kdo jej drží a na koho je veden úder. A čím dále bude puklíř od věci, kterou má krýt, tím větší bude překážkou v pohledu, a tím větší sílu [schopnost] pro pokrytí celého těla bude mít.

Co se týče velikosti a tvaru puklíře, čím je větší, tím lépe kryje údery. Ale je třeba pomyslet na to, aby nepřekážel v rozhledu, anebo jen co nejméně. Mimo to je třeba, aby asi uprostřed byl malý a silný železný prsten, dobře přibitý a s takovou mezerou mezi ním a puklířem, aby se do ní (mezi prsten a puklíř) mohl dostat meč. Tak je možno zablokovat meč, nebo ulomit kus špičky. To se může stát spíše náhodou, než aby existoval nějaký návod jak tímto prstenem meč blokovat nebo lámat – protože meč nepřichází dostatečně pomalu, a tak dlouhým pohybem, jak by bylo pro takovou techniku třeba.

Také by mohlo být velmi výhodné mít uprostřed puklíře ostrou špici nebo železný bodec, kterým je možno při vhodné příležitosti zasáhnout nepřítele.

Přechozí téma

37. Rapír a pěstní štítek (puklíř)

Další téma

39. Jak držet puklíř

Tato stránka