39. Jak držet puklíř

Aby puklíř docílil řečeného výsledku, tj. aby mohl svým malým rozsahem pokrýt celé tělo, je třeba jej držet pevně v pěsti co nejdále od těla, jak je jen možno natáhnout ruku. Paže je v pohybu vždy pevně spojená s puklířem, jako kdyby celek byl dohromady jedna pevná věc bez jakéhokoli místa ohybu. Paže srostlá s puklířem se neustále natáčí plochou puklíře vstříc nepříteli. Z tohoto typu držení plynou následující výhody:

  1. Paže (tím, že je přímo za puklířem) je celá krytá, takže ji není možno žádným způsobem zasáhnout jakoukoli věcí, která se nachází před puklířem.
  2. Ke střetu se všemi silnými seky dochází v jejich první nebo druhé části, kde mají nejméně síly. Nejinak to dopadne, když by se nepřítel pokusil (správným způsobem) zaútočit na hlavu nebo na tělo. Protože aby nepřítel mohl zasáhnout, musel by jeho meč projít za puklíř na celou délku paže – jinak by nikdy nemohl zasáhnout [nedosáhl by]. A v tom případě je možno velmi dobře krýt každý veliký úder, a díky tomu rychle provést snadný zásah.
  3. Je možno krýt všechny body nejjednodušším způsobem. Kulatý puklíř, namířený svou plochou přímo proti nepříteli, kryje celé tělo. Nepřítel se neodhodlá bodnout do částí velmi dobře pokrytých puklířem, takže mu zbývají hlava, stehna, nebo části těla, které se odkryjí špatným držením puklíře. Je jasné, že aby tyto body mohly zasáhnout, musí projít vzdálenost od puklíře k tělu a ještě o něco víc [aby se mohly zabodnout dovnitř] (což je vzdálenost na délku paže) – a tak je možno je snadno a bez váhání (provedením menšího pohybu a tudíž při menší spotřebě času) vyvést ven puklířem dříve než dospějí k tělu. Je ještě mnoho dalších výhod, které plynou z takovéhoto držení puklíře, ale zatím je nebudeme zmiňovat.

Abych dokončil tuto kapitolu, musím uvést, že puklíř by měl krýt jen ke koleni a ne více. Neměl by krýt na větší vzdálenost, než je možno natáhnout paži – to je do poloviny stehna. V boji je člověk vždy trochu nahrben, a proto je možno krýt i trochu níže. Zbytek těla směrem dolů musí být kryt pouze mečem.

nízký střeh s rapírem a puklířem

Přechozí téma

38. O tvaru puklíře

Další téma

40. O útoku z Vysokého střehu s mečem a puklířem

Tato stránka