44. O útoku z nízkého střehu s mečem a puklířem

Stejně jako je možno zaujmout tento střeh dvěma způsoby – s pravou nohou vpředu a s pravou nohou vzadu, tak je možno i útočit dvěma způsoby. V nízkém střehu s pravou nohou vzadu (ponechme stranou seky ostřím, protože nejsou užitečné) by měl být s výpadem pravé nohy zasazen bod mezi nepřítelův meč a puklíř a skončit v nízkém střehu s pravou nohou vpředu. Z tohoto střehu je možno zaútočit dvěma způsoby – zevnitř a vně. Když se nacházíme vně, je třeba nejprve svým mečem navázat kontakt s mečem nepřítele, provést výpad levého kroku – ne se záměrem vyhnout se nepřítelovu meči, ale s úmyslem zablokovat svým puklířem nepřítelův meč – a pokud se nepovede bod napoprvé, je nutné pokračovat a bod silou přímo zarazit s výpadem kroku pravé nohy. Když se nacházíme vevnitř, je třeba použít stejný bod, ale silněji. Ve výpadu kroku ponecháme puklíř na nepřítelově meči, tím jej zavřeme mezi vlastní meč a puklíř. A z této pozice (a díky tomu [díky blokaci nepřítelova meče mezi vlastním mečem a puklířem] je jisté, že nepřítel nemůže zasadit žádný sek, protože se nemůže pohnout ani nahoru, ani dolů, ani dopředu, ale je vně těla), je třeba pokračovat a rozhodně zasadit tento typ bodu, s výpadem kroku pravé nohy.

Přechozí téma

43. O obraně proti útoku ze širokého střehu s mečem a puklířem

Další téma

45. O obraně proti útoku z nízkého střehu s mečem a puklířem

Tato stránka