45. O obraně proti útoku z nízkého střehu s mečem a puklířem

Při obraně proti všem těmto bodům je nezbytné stát v nízkém střehu a v okamžiku, kdy přichází bod zasazený ze střehu s pravou nohou vzadu, by se nemělo dělat nic jiného, než zasadit bod na stehno nebo na hrudník, při tom obrátit příčku svého meče proti nepřítelově meči a opsat kruh zadní nohou, což dostane vlastní tělo z přímé linie, ve které útočí nepřítel. A tento způsob obrany nejen kryje, ale i bezpečně zasahuje. Při obraně proti zbývajícím dvěma bodům, vnějšímu a vnitřnímu, je třeba být velmi pozorný a je naprosto nezbytné, aby v momentě, kdy nepřítel provádí výpad (a myslí si že bezpečně zasáhne), byl proveden skluzný krok levou nohou. Při tom je třeba zasadit bod nad útočící rukou na který si nepřítel sám naběhne a nabodne se. Je třeba zvážit, že při těchto bodech má velkou výhodu obránce, protože nepřítel odhodlaně přichází zasadit úder, který nelze krýt žádným způsobem při kroku zpět. Ale ten, který se kryje výpadem a přiblížením se k nepříteli, je v takovém postavení, že jej může snadno zranit.

Přechozí téma

44. O útoku z nízkého střehu s mečem a puklířem

Další téma

46. Rapír a hranatý tarč

Tato stránka