49. Obrana proti útoku z Vysokého střehu mečem a hranatým tarčem

Výše popsaný bod je možno jednoduše krýt přesně ve chvíli kdy přichází nastavením horní špičky tarče, a to hranou, která jde od špičky k pravé ruce. Hned jak je nepřítelův meč na pěst za okrajem tarče, musí být silně odražen napravo tarčem, a ve stejný okamžik je třeba provést výpad levého kroku. Pak s co největším výpadem kroku pravé nohy je třeba zasadit spodní bod, který je už připraven, protože je třeba stát v nízkém střehu, aby bylo možno krýt bod nad rukou.

Přechozí téma

48. Útok z Vysokého střehu s mečem a hranatým tarčem

Další téma

50. Útok ze Širokého střehu s mečem a hranatým tarčem

Tato stránka