52. Útok z Nízkého střehu s mečem a hranatým tarčem

Z nízkého střehu je možno zasadit mnoho úderů, které považuji za bezduché a zbytečné, vezmu-li v úvahu mnohostrannou a vydatnou obranu tarče. Proto se omezím na popis pouze dvou útoků, které jsou velmi silné a velmi těžko se kryjí. Jsou to dva body, jeden vnější a jeden vnitřní, s pravou nohou vpředu a vzadu.

Pokud se nachází člověk vevnitř, s pravou nohou vpředu, a tak blízko nepřítele, že může s výpadem levého kroku odrazit nepřítelův meč uprostřed jeho délky pravou stranou svého tarče, pak by měl hbitě provést výpad levého kroku a (zavírajíc nepřítelův meč mezi svůj vlastní tarč a svůj vlastní meč) zasadit mocný bod na stehno, s výpadem pravé nohy. Může toto provést i když začíná s pravou nohou vzadu, ale pak musí první krok udělat pravou nohou, a pokud nezasáhne nepřítele hned napoprvé, pak musí pokračovat tlakem meče a kroků přímo kupředu.

Ale pokud se stane, že se člověk nachází vně, pak musí (poté, co nejprve našel vhodnou příležitost k odražení nepřítelova meče svým tarčem) provést výpad levého kroku, umístit horní stranu svého tarče pod nepřítelův meč a svůj vlastní meč nad něj, zavřít nepřítelův meč mezi ně, provést výpad kroku pravé nohy a zasadit mocný bod na hrudník nebo obličej. Když útočník stojí s pravou nohou vzadu, lze toto provést stejným způsobem.

Přechozí téma

51. Obrana proti útoku ze Širokého střehu s mečem a hranatým tarčem

Další téma

53. Obrana proti útoku z Nízkého střehu s mečem a hranatým tarčem

Tato stránka