54. Meč a kulatý tarč

Kulatý tarč by vyžadoval dlouhý a vyčerpávající rozbor, především kvůli jeho kruhovému tvaru, nejschopnějšímu a mnohem lepšímu než všechny ostatní [tvary štítů]. Ale mým záměrem je v této práci psát pouze o tom, co se vztahuje k tomuto Umění, a ponechat prostor každému, ať se problematikou štítu zaobírá ve své vlastní profesi. Takže ponechám velkou část úvah matematikům a historikům, aby se vášnivě přeli o různých přednostech tarče, nebo o tom, kdo jej vynalezl, nebo jestli je to zbraň již zastaralá či současná, jestli je v současnosti výhodné jej používat (tuto zbraň velmi oceňovali a vyzdvihovali Princové, Lordi a Šlechtici, kteří si kromě používání tarče v jejich záležitostech ve dne v noci, také uměli vyšňořit a zkrášlit nohavice [pravděpodobně narážka na rozdíl mezi vojákem a fintícím se šlechticem - nebo dobový slang]). Zvážím-li tedy na kulatém tarči pouze to, jak může posloužit k získání výhody či nevýhody, dospěji k tomu, že kulatý tarč býval nošen a používán různými způsoby různými lidmi v různých dobách, stejně jako hranatý tarč a jiné obranné a útočné zbraně. Také lidé v naší době nosí štít opřený o své stehno, aby se neunavili, jako by při tomto cvičení mělo být důležité jen odpočívat a být v klidu a nikoli dřít až do bolesti a únavy. Protože jedině dřinou a únavou je možno získat a udržet si sílu a hbitost – důležité a nezbytné součásti cvičení se zbraněmi.

Jiní lidé drželi tarč rukou v lokti úplně ohnutou, nastavený celou plochou před své tělo, aniž by pomysleli na krytí břicha, nebo na naprostou ztrátu výhledu na nepřítele. Mysleli si, že je bezpečné pořád stát za štítem jako za zdí. Neuvědomují si jak je důležité vidět na nepřítele, a jak důležité jsou jiné výhody, kterých díky tomuto držení nelze dosáhnout.

Přechozí téma

53. Obrana proti útoku z Nízkého střehu s mečem a hranatým tarčem

Další téma

55. Jak držet kulatý tarč

Tato stránka