55. Jak držet kulatý tarč

Pokud chce člověk držet kulatý tarč tak, aby pokryl celé tělo, a nic mu nebránilo ve výhledu na nepřítele (což je velmi důležité), nelze jej držet vnější plochou vstříc nepříteli, ani nelze držet jej tak, aby byla ruka ohnutá v lokti do ostrého nebo pravého úhlu. Tento způsob držení unavuje ruku a také brání ve výhledu – takže aby bylo možno vidět nepřítele od prsou dolů, bylo by třeba odsunout tarč nebo vystrčit hlavu tak daleko dopředu, že by bylo možno ji zranit rychleji než by se mohl tarč zvednout aby ji bránil. Tarč kryje pouze takovou plochu těla, jak je sám velký, nebo trochu víc, protože není možno s ním pohybovat více než pohybem paže od lokte k rameni, což, jak každý ví nebo si dovede představit, je velmi málo. Takže hlavu je možno krýt jen velmi obtížně a stehna zůstávají odkryta takovým způsobem, že aby bylo možno krýt břicho, bylo by třeba vystavit celý zbytek těla v nebezpečí. Takže pokud je třeba držet tarč tak, aby mohl dobře bránit celé tělo od kolene vzhůru, a aby bylo vidět na nepřítele, je třeba ohnout paži v lokti do tupého až pravého úhlu, a nechat ji trochu poklesnout, aby paprsek pohledu procházející blízko obvodu tarče v místě nedaleko ruky, viděl nepřítele od hlavy k nohám. Vypuklou vnější plochou štítu lze krýt celou levou stranu a okrajem štítu u ruky lze malým pohybem krýt pravou stranu, hlavu a stehna. Takto lze udržet nepřítele v zorném poli a chránit ty části těla, které má tarč krýt. Tarč by měl být držen v ruce natolik rovné a natažené nalevo, aby bylo možno rovnou [bez nutnosti pohnout hlavou nebo tarčem] zrakem obsáhnout celého nepřítele.

nízký střeh s mečem a kruhovým štítem

Přechozí téma

54. Meč a kulatý tarč

Další téma

56. Útok z Vysokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Tato stránka