59. Obrana proti útoku ze Širokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Protože nízký střeh je bezpečný za všech okolností, je také v tomto případě třeba snažit se být nízkém střehu. Radím, aby si obránce nenechal žádným způsobem odrazit meč. A pokud chce nepřítel vstoupit bez odražení, je třeba ve stejném čase provést výpad levého kroku a bezpečně zasadit spodní bod s výpadem pravé nohy. Pokud nepřítel nejprve naváže kontakt s mečem a odrazí jej (protože chápe jako nutnost, že jeho meč musí obejít okraj tarče nedaleko ruky, aby mohl prorazit a zasáhnout), pak aby bylo možno vydržet toto proražení, je třeba vlastním tarčem odvést nepřítelův meč doprava ven a s výpadem řečeného kroku se přiblížit a zasáhnout jej.

Přechozí téma

58. Útok ze Širokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Další téma

60. Útok z Nízkého střehu s mečem a kulatým tarčem

Tato stránka