60. Útok z Nízkého střehu s mečem a kulatým tarčem

V tomto střehu s pravou nohou vzadu a vpředu je možno provést útok dvěma způsoby: s mečem vevnitř a vně. Pokud se útočník nachází v nízkém střehu s pravou nohou vpředu a vně, pak by je třeba před útokem najít svým mečem nepřítelův meč a hned poté jej přirazit na svůj tarč a prorazit spodní bod s výpadem pravé nohy. Pokud se útočník nachází vevnitř, pak musí najít nepřítelův meč svým tarčem (nikoli svým mečem), a hned jak ho najde, měl by ho pevně zablokovat mezi svůj meč a tarč, a pak zasadit bod s výpadem kroku přední nohy, což bod zrychlí a zpevní. Poté, co toto provede, by měl skončit v některém z nízkých střehů s pravou nohou vpředu. Z tohoto střehu pak může pokračovat obdobně, zevnitř i zvnějšku.

Pokud se útočník nalézá vevnitř, měl by nejprve navázat kontakt s mečem nepřítele a s výpadem levého kroku jej přirazit na svůj tarč, pro co největší bezpečnost, a pak vést mocný bod s výpadem pravé nohy. A pokud se nalézá v tomto střehu vevnitř s pravou nohou vzadu, měl by se snažit nalézt nepřítelův meč vlastním tarčem, a poté co jej nalezne, měl by jej zavřít mezi vlastní meč a tarč, a s výpadem levého kroku by měl zarazit bod do nepřítele s výpadem kroku pravé nohy.

Všechny tyto body jsou bezpochyby rychlé vždy, když nepřítel neprovádí žádný pohyb tělem do stran – když útočí, jde přímo dopředu, nebo když se bojí a ustupuje přímo dozadu. Je to způsobeni tím, že nikdo nedokáže couvat tak rychle, jak jiní dokáží jít dopředu. Přesto je třeba pečlivě poznamenat, že v tomto střehu se nikdy nesmí útočit bez navázání kontaktu s nepřítelovým mečem (ať už při práci s těmito nebo libovolnými jinými zbraněmi). Toto navázání se velmi hodí každému, ale zvláště je vhodné pro ty, kteří mají silné ruce, protože mohou snadněji odrazit nepřítelovu zbraň.

Přechozí téma

59. Obrana proti útoku ze Širokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Další téma

61. Obrana proti útoku z Nízkého střehu s mečem a kulatým tarčem

Tato stránka