61. Obrana proti útoku z Nízkého střehu s mečem a kulatým tarčem

Všechny dříve popsané body je možno krýt tím, že nenecháme nepřítele, aby navázal kontakt s naším mečem jakoukoli jeho zbraní. Nepřítele (který nenavázal kontakt a tudíž nemá jistý útok a neodhodlá se přistoupit) je možno snadno a bezpečně zasáhnout, pokud obránce provede výpad skluzného kroku (aby se tělem vyhnul možnosti zranění) a s výpadem přímého kroku pravé nohy zasadí také spodní bod. Pak může bezpečně zaútočit (nezáleží na tom jestli nepřítel navázal kontakt s jeho mečem), když hbitě a rychle provede skluzný krok a co nejsilněji odrazí nepřítelův tarč vlastním mečem a tarčem. Tím prorazí nízký bod, kterým vstoupí spolu s výpadem kroku pravé nohy. A toto je vše, co se týká správného útočení a obrany s mečem a kulatým tarčem.

Přechozí téma

60. Útok z Nízkého střehu s mečem a kulatým tarčem

Další téma

62. Dva rapíry

Tato stránka