66. O útoku ze Širokého střehu se dvěma rapíry

Do širokého střehu je možno se postavit opět dvěma způsoby a z obou je možno zasadit stejné údery. Tento střeh je proveden s jednou nohou vpředu a jednou vzadu, ruka (na straně zadní nohy) je doširoka napjatá směrem ven. Ten, kdo stojí v tomto střehu, a chce zasadit tak přímý a bezpečný bod jak je jen možné, by měl nejprve vyzkoušet svým nízkým rapírem, zdali může najít nepřítelův rapír. Hned jak jej najde by měl otočit zápěstím ven a vytlačit nepřítelův rapír tak, aby nemohl útočníkovi ublížit, a pak s výpadem šikmého kroku jít vpřed a zasáhnout širokým bodem nepřítele do stehna. Mohl by nepřítele také zasáhnout do boků [slabin] nebo do hlavy, ale použije tento bod, protože rapír, který je namířený na stehno, je umístěn tak, aby bránil nepřítelově druhému rapíru v dopadu na nohy.

Stejně jako při vysokém střehu je třeba vždy stát vně a po zasazení širokého bodu je hned třeba napnout druhou paži a skončit v širokém střehu.

Přechozí téma

65. Obrana proti útoku z Vysokého střehu se dvěma rapíry

Další téma

67. O Obraně proti útoku ze Širokého střehu se dvěma rapíry

Tato stránka