67. O Obraně proti útoku ze Širokého střehu se dvěma rapíry

Při obraně proti bodu ze širokého střehu je nezbytné stát v nízkém střehu a pečlivě sledovat pohyby nepřítelova těla, jak krouží a přechází tam a zpět. Tímto sledováním, zkušenostmi a hlídáním těchto pohybů je možno se snadno ubránit. Pokud je pravá ruka napjatá do strany, pravá noha je také podobně pootevřena (je vzadu), a když provádí výpad vpřed, měla by s sebou nést pravé rameno a vždy uhýbá z levé strany.

Stejné okolnosti je třeba zvážit a cvičit, při postoji v obrácené verzi tohoto střehu. Při obraně je třeba zmizet tou částí těla, která může být zasažena nepřítelovým širokým bodem a postavit se proti té části nepřítelova těla, která jde dopředu s předstíráním útoku. A ve stejném čase (po zajištění sama sebe vlastním nízkým mečem) je třeba provést výpad šikmého kroku, čímž se nabodne ta část nepřítele, která přichází s útokem, a která opisovala široký střeh. Není možno bezpečně zaútočit na žádné jiné místo, protože nelze najít nic, čemu by šlo čelit vzhledem k pohybu těla, nebo pokud se obránce nevystaví proti nepřítelově rameni, ze kterého vychází nebezpečí zranění - a pak riskuje zásah nepřítelovým širokým bodem.

Přechozí téma

66. O útoku ze Širokého střehu se dvěma rapíry

Další téma

68. O útoku z Nízkého střehu se dvěma rapíry

Tato stránka