68. O útoku z Nízkého střehu se dvěma rapíry

Nízký střeh je možno zaujmout dvěma způsoby - jeden s pravou nohou vpředu, druhý s levou, oba mohou udeřit vně nebo zevnitř. Při útoku zevnitř lze použít jeden úder, vně dva a celkově jich je šest. Uvedu zde pouze tři, protože se ty ostatní liší pouze tím, kterou ruku a nohu je třeba dát dopředu - takže jsou vlastně stejné, protože předpokládám, že ten, kdo chce pracovat se dvěma zbraněmi, umí stejně dobře používat jak levou tak pravou ruku. Je možno stát s pravou nohou vpředu a vevnitř (slovem vevnitř myslím, když jeden útočníkův meč je mezi dvěma nepřítelovými meči a podobně nepřítel má jeden svůj meč mezi útočníkovými). Také je možno slovem vevnitř mínit situaci, kdy obě útočníkovy zbraně jsou mezi nepřítelovými. Ale předpokládám, že nikdo není tak hloupý, aby při práci s těmito zbraněmi strpěl mít oba své meče vně, což je velmi nejistý střeh, o kterém se nebudu zmiňovat.

Takže co by mělo být učiněno (když se útočník nachází s oběma rapíry dole a vevnitř, s pravou nohou vpředu a vevnitř prvním řečeným způsobem), je všimnout si, kdy je možno se přiblížit k nepřítelově rapíru tak, aby byl zavřený a zablokovaný a nemohl způsobit zranění, a jeden z vlastních rapírů, nejlépe pravý rapír, by měl proniknout pod nepřítelovým rapírem a bezpečně bodnout. A druhý útočníkův rapír, ačkoli může přímo bodnout, by měl být držen se špičkou vzhůru a tvořit prodloužení ruky. Zvednutá špička jej chrání od nepřítelova volného rapíru, ačkoli tato poslední poznámka se zdá zbytečná. Nepřítel se musí krýt před tímto bodem, který by jej zranil, nemá žádnou chvíli na oddech, ani chuť k útoku, ale pouze k obraně, buď změnou svého těla nebo jiným posunem, na který přijde.

Ve střehu vně lze přímo útočit dvěma způsoby. První je odrazit nepřítelův rapír vlastním předním rapírem a zasadit rapírem zezadu bod buď na prsa nebo na hlavu, s výpadem šikmého kroku, který spočine v nízkém střehu s levou nohou vpředu.

Druhý způsob je využít správnou příležitost, což chce jistou dávku hbitosti. S výpadem šikmého kroku je třeba vést hrot svého předního rapíru přímo proti nepříteli a nad nepřítelovým rapírem. Druhým útočníkovým rapírem, který byl před výpadem vzadu, je třeba prorazit pod nepřítelovým rapírem. Oba tyto body musí být silně a hbitě vedeny proti nepříteli tak, aby nepříteli nezbylo než ustoupit, aby se zachránil. Nemůže jít dopředu, aby se nenapíchl na zbraně. Nepřítele, který ustupuje, je možno sledovat tak daleko, kam dosáhne výpad pravé nohy a pak je třeba se usadit do nízkého střehu.

Přechozí téma

67. O Obraně proti útoku ze Širokého střehu se dvěma rapíry

Další téma

69. Obrana proti útoku z Nízkého střehu se dvěma rapíry

Tato stránka