72. Obrana proti útoku z Vysokého střehu obouručním mečem

Obranou proti vysokému střehu by měl být nízký střeh. Je možno jej zaujmout s pravou nohou vpředu a vzadu podobně jako řečený vysoký střeh, který je popsán dříve.

Při obraně v nízkém střehu je třeba se postavit proti nepříteli zrcadlově (obráceně). To jest, pokud nepřítel stojí s pravou nohou vpředu, je třeba dát dopředu svou levou nohu. Jak přichází bod nebo sek zprava dolů, je třeba čelit mu vně a hned po nalezení nepřítelova meče je třeba vyhnout se jeho ruce u příčky a s výpadem kroku zarazit bod svou rukou u hlavice tak daleko, jak ji lze natáhnout. Tento bod dosáhne svého cíle tím snáz, čím odhodlaněji nepřítel přijde zasadit úder, protože nepřítel půjde přímo proti hrotu meče tou částí těla, která provádí výpad. Tolik k obraně proti vysokému bodu.

Sek zprava dolů se kryje hbitým zasazením spodního bodu v čase, kdy nepřítelův meč opisuje kruh. Nebo pokud se seku čelí, tak hned po navázání kontaktu je třeba pustit svou ruku u příčky a s výpadem kroku bodnout co nejdále nataženou rukou u hlavice.

Přechozí téma

71. Jak používat obouruční meč v rovném souboji

Další téma

73. O útoku z Nízkého střehu s obouručním mečem

Tato stránka