73. O útoku z Nízkého střehu s obouručním mečem

Protože široký střeh je při práci s touto zbraní namáhavý a nejistý, vynechám jej a přejdu rovnou k nízkému střehu, který lze zaujmout dvěma způsoby a to s pravou nebo levou nohou vpředu. V každém tomto postoji lze udeřit jak vně, tak vevnitř. Při pozici vevnitř je vhodné raději krýt než útočit, protože nepřítel, který stojí vně, má větší výhodu. Pokud se tedy nalézá útočník vevnitř a drží meč pevně, měl by prorazit silou bod tak daleko, jak je možno napnout společně obě paže a přitom provést výpad kroku. Pokud bod minul cíl, je třeba skončit v nízkém střehu.

Při pozici vně je třeba hned po nalezení nepřítelova meče zasadit bod, nejprve na délku obou paží a pak pustit ruku u příčky a s výpadem kroku dokončit bod na největší délku natažené ruky u hlavice meče. Hned po dokončení bodu je třeba stáhnout ruku, couvnout a zůstat v nízkém střehu.

Přechozí téma

72. Obrana proti útoku z Vysokého střehu obouručním mečem

Další téma

74. Obrana proti útoku z Nízkého střehu s obouručním mečem

Tato stránka