74. Obrana proti útoku z Nízkého střehu s obouručním mečem

Obecným pravidlem je, že správná obrana proti všem útokům je nízký střeh. Tudíž když je obránce v postoji v nízkém střehu a přichází bod zvnějšku (protože je v tomto případu nezbytné stát vevnitř), není třeba dělat nic jiného, než čelit nepřítelově meči a vystřelit pažemi dopředu, aby obránce bodající nepřítelův meč vychýlil od svého těla a dále ustoupil nohou více dozadu a kruhovým pohybem, což dostane tělo z vbodnice.

Ale pokud bod přichází zevnitř (když obránce stojí vně), pak hned po setkání s nepřítelovým mečem je třeba zasadit oběma rukama bod, pustit ruku u příčky a dokončit bod mocně rukou u hlavice, spolu s výpadem kroku. Tento bod bezpečně zasáhne. Není třeba pochybovat o tom, zdali při držení obouručního meče jednou nataženou rukou nedáváme příležitost k tomu, aby nás nepřítel odzbrojil. Nepřítel má co dělat s ústupem a obranou proti bodu, takže nemá čas provádět tolik věcí naráz.

Přechozí téma

73. O útoku z Nízkého střehu s obouručním mečem

Další téma

75. O tyčových zbraních, jmenovitě o halapartně, partyzáně, halberdě a korsece

Tato stránka