78. Jak zaútočit halberdou

Při zacházení s touto zbraní by se, radím, neměl používat víc jak jeden střeh. Ruce by měly být pro dosažení větší jistoty uprostřed tyče. Tento střeh musí být nízkým střehem. Ruce musí být kus od sebe, hrot zbraně musí být namířen přímo proti nepříteli, vpředu je vždy zrcadlově obrácená noha. Pokud má nepřítel vpředu levou nohu, je třeba mít vpředu pravou nohu a naopak. V tomto postoji je třeba vždy zkusit (před zasazením bodu) odrazit nepřítelovu zbraň a hned jak se to povede zarazit mocný bod na nepřítele. Snadno se může stát, že se při odrážení obě zbraně zapletou do sebe (což může být i záměrem nepřítele). Tudíž hned jak zpozorujeme, že jsou zbraně do sebe zapleteny, je třeba pevně a rozhodně stát v nohou a provést výpad kroku vstříc nepříteli a přitom zvednout svou a nepřítelovu zbraň tím, že jsou do sebe zapleteny. [Využijeme zapletení zbraní, samotný krok vpřed zapletené zbraně zvedne.] Pak je třeba patou tyče halberdy udeřit nepřítele do prsou (k tomuto účelu bych uvítal, kdyby na tento neozbrojený konec byla přikovaná krátká a silná železná špice) a hned po úderu patou tyče je třeba provést stejný krok zpět, který byl proveden výpadem vpřed (protože se zvednutím obou zbraní obě rozpletly a odhákovaly), a přitom zasadit mocný sek, který je v tuto chvíli velmi pohodlný.

Je třeba porozumět tomu, že takto provedený sek je dostatečně silný; že je schopný probít nepřítelův meč, pokud někdo chce mečem tomuto seku čelit. Jediné, na co je třeba myslet při provádění tohoto seku, je, aby útočník byl hbitý a odvážný, aby nepochyboval, zdali je možné zasáhnout nepřítele, když se k němu natolik přiblížil. Je totiž v takovém postavení, že může snadno krýt libovolný úder, a nepřítel nemůže zaútočit jinak než ve dvou tempech, to je krokem zpět a stáhnutím halberdy a pak zasazením bodu.

Zde je třeba si uvědomit, že tento způsob jak vést útok je dobrý, protože po spojení a zapletení zbraní se člověk snaží je rozplést a uvolnit je. A to dělá buď ústupem, nebo přetažením zbraní na jednu stranu, aby mohl udeřit. Pak může jít vpřed buď po přímé linii, do stran, nebo ztratit jedno tempo krokem zpět, což způsobí dvě nepohodlnosti – buď bude zraněn nebo se při obraně zase zapletou zbraně do sebe. K těmto nepohodlným situacím při výše popsaném druhu útoku nedochází.

Dále je možno udeřit i jiným způsobem. Hned poté, co se zapletené zbraně zvednou, aby se rozpletly a odhákovaly, je třeba změnit držení rukou a seknout buď šikmo na vysoký nebo na nízký cíl, protože je velmi pohodlné změnit ruce a ustoupit krokem zpět. Bez změny držení to není pohodlné, protože pak nelze útočit jinam než jen dolů. Ale díky této výměně je možno snadno zasáhnout nepřítele tam, kde je vidět, že je nejvíce odkrytý, ať už je to nahoře nebo dole.

Přechozí téma

77. O halapartně proti halapartně, halberdě proti halberdě nebo halberdě proti halapartně

Další téma

79. O obraně patou neboli tupým koncem tyče halberdy

Tato stránka