80. O útoku a střehu s korsekou

Při práci s korsekou je nutno používat stejný střeh jako s halberdou. S korsekou se musí bodat stejným způsobem jako s halberdou, protože se zbraně do sebe určitě zapletou. Je třeba se vším možným způsobem vyhnout zapletení zbraně, protože ostří korseky je slabé a kroky, které lze dělat při zapletení zbraní, jsou výhodné pouze k zasazení seku. Před zasazením úderu je třeba nejprve zkusit odrazit nepřítelovu korseku a teprve pak zasadit mocný bod.

Pokud se nepřítelova korseka nalézá vevnitř (slovem vevnitř rozumím situaci, kdy korseka je mezi rukama nepřítele nebo proti nim), je třeba vyvést ji ven, a zasadit bod svou korsekou na délku tyče (bez pohybu v nohou) na nepřítelův obličej. Pokud se nepřítelova korseka nachází vně, je třeba odrazit ji zpět a s výpadem kroku vystřelit korsekou na nepřítelův obličej na délku tyče a ruky. Je nutné okamžitě provést krok zpět a stáhnout ruka, akce končí zase v nízkém střehu, ze kterého vzešla.

Přechozí téma

79. O obraně patou neboli tupým koncem tyče halberdy

Další téma

81. O obraně proti bodům s korsekou

Tato stránka