81. O obraně proti bodům s korsekou

Je nezbytné, aby si ten, kdo se chce bránit proti těmto dvěma bodům a zasadit pod nimi úder, vycvičil nejjemnější cit pro načasování, bez kterého se nikdo nemůže pohybovat pod jakoukoli zbraní. Tvrdím, že pokud nepřítel chce odrazit korseku (jeho vlastní korseka může být vevnitř nebo vně), nezbytně se musí napřáhnout a vzdálit z přímé linie – aby měl sílu odrazit obráncovu korseku. Tudíž ve stejný okamžik, kdy člověk spatří odklon nepřítelovy korseky z přímé linie (aby mohla provést odraz), v té chvíli musí hbitě zasadit bod. A podobně jakmile se dostane do situace, ať vevnitř nebo vně, ve které je nepřítelova korseka trochu vychýlená z přímé linie, měl by s výpadem kroku zasadit bod na délku zadní ruky a pak se stejným krokem vrátit zpátky do původního střehu.

Přechozí téma

80. O útoku a střehu s korsekou

Další téma

82. O partyzáně

Tato stránka