84. Druhá část - Pojednání o Klamu a Falších

84.1. O secích a bodech

Poté, co jsme skončili s pravým Uměním, a popsali vše co se zdálo vhodné a výhodné pro získání správného úsudku při zacházení se zbraněmi a pro získání kompletních znalosti o všech výhodách, čímž lze dojít k i poznání všech nevýhod, by bylo dobré vyjádřit se ke Klamu nebo Falším, abych splnil svůj slib, a také abych vyhověl těm, kterým dělá potěšení bojovat nikoli za účelem někoho zranit nebo zvítězit, ale spíš pro samotné cvičení a zábavu.

Velmi doporučuji Umění hbitě ovládat tělo, nohy a ruce; je skvělé a znamenité. Zvláště rychlé pohyby vycházející z lokte, ramene, ústupy, výpady, zvedání těla a klesnutí, to vše v jeden okamžik. Zkrátka schopnost zasazovat rychle údery jak čepelí tak hrotem, zprava i zleva, bez ohledu na načasování, výhody nebo vzdálenost (mensuru), schopnost zasadit úder náhodně jakkoli a kdykoli. Mnohé toto umění zaslepí pýchou. Pak si skutečně myslí a věří, že prováděním těchto náhodných akcí i v opravdovém boji jsou rychlejší nebo opatrnější a zdrženlivější než jejich protivník. Díky tomuto bláznivému názoru jsou šeredně pyšní a drzí.

A protože se jim často povedlo nepřítele zranit nebo pochroumat falešným bodem nebo sekem, začali být nabubřelí, a začali se domnívat, že se jejich úderům nelze vyhnout. Ale většinou to dopadá tak, že obyčejný prostý trouba, který má pouze dostatečně silný žaludek a kuráž, je propíchne bodem a bídně zabije. Nejlepším lékem pro to, aby se lidé vyhnuli nadměrnému využívání falešných technik, je cvičit tyto falše pouze pro sport a (jak jsem již řekl dříve) pro trénink a zábavu. Lidé sami pak musí čelit pravdě, že když mají co do činění s nepřítelem a když je v ohrožení jejich život, musí předpokládat, že nepřítel je stejně dobrý jako oni, jak ve znalostech tak v síle [zkušenosti i rychlosti]. A musí se tomu přizpůsobit, útočit v co nejkratším možném čase a vždy z dobrého krytu. A všechny Falše a Klamy musí používat jen a pouze při cvičení a zábavě a nespoléhat na ně v boji – leda proti lidem, kteří jsou mnohem pomalejší nebo neznají principy pravého umění. Protože Faleš neboli Klam neslouží k zasažení nebo zranění nepřítele. Je to jen sek nebo bod zasazený takovým způsobem, aby se nepřítel v nějaké části odkryl tak, aby jej mohl útočník bezpečně zasáhnout do oné odkryté části. Kolik lze zasadit seků a bodů, tolik jde udělat falší nebo klamů, a dokonce mnohem více, což popíšu na příslušném místě. Obrana pak bude osvětlena v několika slovech.

Obsah

Přechozí téma

83. O píce

Další téma

85. Falše s jedním mečem nebo jedním rapírem

Tato stránka