85. Falše s jedním mečem nebo jedním rapírem

Vítězství není cíl a záměr tréninku falší. Cílem je spíše hbitost těla a obratnost při zacházení se zbraní. Nebudu se tedy věnovat úvahám na téma jak je člověk krytý nebo odkrytý a jak má větší nebo menší výhodu. Tvrdím, že s jedním mečem lze provést tolik střehů, kolik je možností pro pohyb ruky a nohy.

Tudíž při falši lze provést vysoký, nízký a široký střeh, s pravou nohou vpředu a vzadu. Člověk může držet meč hrotem dozadu a dopředu, může držet pravou ruku na levé straně s hrotem vzadu, může stát v nízkém střehu s hrotem dozadu a dopředu, nebo namířeným k zemi. Při postoji ve všech těchto střezích je možno provést klamný bod zdola nahoru a zarazit jej shora, je možno jej naznačit vně a zarazit vevnitř, nebo naopak.

Stejně jako u bodů, lze podobně zasazovat i seky zprava, zleva, vysoké a nízké, co bude zrovna v daném případě výhodnější. Dále je možno naznačit sek a poté jej dovést na cíl, například naznačit vysoký sek zprava a doseknout na cíl sekem zprava nebo zleva, vysokým nebo nízkým. Podobně při falši seku zleva lze pokračovat dosekem seku zprava nebo vysokým či nízkým sekem zleva.

Je třeba mít na paměti, že při držení meče špičkou mířící dozadu lze falšovat pouze seky, protože body jsou nepohodlné. A protože lidé při práci s touto zbraní velmi často používají odražení hrotu rukou, je třeba aby si v takovém případě útočník nechal odrazit meč do strany. Tím si získá výhodu větší uvolněnosti a připravenosti pro obloukový úder, který zasadí nepříteli [zpětný sek z odrazu].

Tento sek je nejrychleji připravený k akci, takže je také možno provést tento sek opsáním celého kruhu (když to nepřítel nečeká). Nepřítel totiž bude rozhozený samotným odrazem, po kterém chce zasadit bod, ale nemůže to provést dostatečně rychle. Může být pak dříve zasažen čepelí meče, kterou předtím sám odrazil.

Přechozí téma

84. Druhá část - Pojednání o Klamu a Falších

Další téma

86. Obecné rady k obraně

Tato stránka