88. O meči a plášti nebo rapíru a plášti

Abychom mohli klamat nepřítele pláštěm, je nezbytné vědět kolika způsoby nám může posloužit; být zručný v tom, jak jej rovnoměrně poskládat okolo ruky a jak využít výhodu jeho velikosti. Dále je třeba pochopit jak se krýt a jak útočit a překážet nepříteli pomocí pláště, protože se ne vždy přihodí, že lidé bojují s pláštěm omotaným okolo ruky a mečem v ruce. Takže moudrý člověk musí vědět jak pracovat s pláštěm v jakékoli situaci.

Lze získat výhodu z pláště omotaného okolo těla a také když je omotaný okolo ruky. Plášť okolo ruky lze využít takto: Když se přihodí, že se někdo hašteří s nepřítelem, na kterého chce zaútočit, ale nemá u sebe v tu chvíli žádnou zbraň, kdežto nepřítel je ozbrojený a ohrožuje ho, pak musí vzít obě strany pláště co nejblíž u límce, přehrnout si ho přes hlavu a hodit nepříteli do obličeje. Nepřítele, který je do pláště zapletený a jím oslepený, je možno shodit na zem nebo snadno odzbrojit, pokud je člověk hbitý, zvláště když má co do činění s pomalým nepřítelem. Člověk také může získat výhodu použitím pláště, který má na sobě nepřítel, a to tak, že jednou rukou vezme obě jeho strany blízko u límce, pevně jej drží, a tím, jak pevně jej svírá, způsobí, že límec se stane tvrdý a pevný jako past. Druhou rukou pak může mocně udeřit do obličeje a tím se dostat blízko své první ruky, aby mu zlomil vaz.

Je mnoho jiných způsobů jak lze získat výhodu s pláštěm, používají je především lidé špatní a hanební. Například když drží plášť na jedné ruce a meč v druhé, může získat výhodu tím, že kromě krytí úderů (které bylo popsáno v pravém umění), může způsobit těžkosti nepříteli tak, že naznačí vrh pláštěm na nepřítele a pak ho doopravdy hodí. Ale falšovat vrh pláštěm je velmi nebezpečné, protože to nelze provést jinak, než za dlouhý čas. Samotný vrh pláštěm je spíše pravé umění než falešné, protože je (jako příprava k získání vítězství) provedeno po přímce nebo krátké linii. O vrhu pláštěm se zmiňuji v tomto pojednání o klamu (a ne v pojednání o pravém umění) jen z toho důvodu, že když někdo přemůže protivníka tímto způsobem, nedosáhne chlapského vítězství, protože zasáhne člověka oslepeného pláštěm. Takže když se někdo rozhodne hodit plášť, může ten pohyb vycházet z jeho ruky s pláštěm, nebo být proveden přímo touto rukou, nebo mečem. Aby to mohl provést, je třeba, aby jeho plášť nebyl příliš omotán okolo ruky, ne víckrát než dvakrát. Taky nesmí plášť držet příliš pevně a rovně, aby mohl snáze využít vhodné příležitosti. Jakmile tedy vymrští plášť svou paží dostatečně zběsile [explozivně], musí s tím pohybem spojit výpad kroku na tu stranu, kde je plášť. Ze všeho nejdřív ale musí navázat kontakt s mečem nepřítele – buď jej nalézt nebo vydržet jeho ránu, aby jej nepřítelův meč nemohl při výpadu vpřed zranit.

Při každé příležitosti je vyžadováno, aby se člověk nalézal vně. Když pak přichází sek nebo bod, ať je nad ním nebo uprostřed, a hned jak vykryje útok mečem by měl provést výpad kroku a máchnout pláštěm, ať už je omotaný límcem nebo jinou částí, nebo jej shodit s ramene, když je na rameni. Takto je možno plášť snáze hodit a více rozprostřít do šířky, takže se do něj nepřítel více zamotá a snáze polapí.

Co se týče vrhu pláště mečem, tvrdím, že jej lze hodit hrotem nebo ostřím. Při vrhu hrotem je třeba stát v nízkém střehu s pravou nohou vzadu a pláštěm vpředu. V takovém případě je třeba plášť pořádně nadvakrát přeložit na tloušťku a položit na paži bez omotávání. Místo zasazení bodu, je třeba hrotem meče schovaným za pláštěm nabrat plášť a s výpadem kroku vybodnout nepříteli na obličej. Tímto způsobem je plášť tak mocně a tak neočekávaně vymrštěn, že nepřítel si toho nemůže všimnout ani se tomu vyhnout. Plášť rychle dopadne na jeho tvář a pak je možno nepřítele zasáhnout do kteréhokoliv místa na těle dle libosti.

Plášť je možno vrhnout ostřím meče, když útočník stojí v nízkém střehu s hrotem meče obráceným dozadu na levou stranu a plášť je nad mečem naskládán ve vrstvách na ruku až po loket, a není omotán. Při falšování seku zleva je možno položit plášť na ostří meče a hodit jej na nepřítele a pak jej zasáhnout takovým úderem, který bude možno zasadit co nejvýhodněji.

Je možno popsat mnoho dalších lstí s pláštěm, jak co se týče vrhání, tak falšování, ale protože si myslím, že toto postačuje jako příklad pro vytvoření dalších variant, ukončím zde toto téma.

Přechozí téma

87. O meči a dýce nebo rapíru a dýce

Další téma

89. Falše při zasazování úderů s mečem a puklířem, tarčem a kulatým štítem

Tato stránka