92. Obrana proti obouručnímu meči

Obrana proti obouručnímu meči vyžaduje odvážné srdce, protože lidé, kteří při obraně proti těmto velikým úderům neberou v úvahu výhodu načasování, které je nejdůležitější ze všeho, utíkají a ustupují a mají za jisté, že žádný z těchto úderů nelze vykrýt. Takže když má někdo co do činění s nepřítelem, který drží obouruční meč, je třeba mu čelit v nízkém střehu. Pokud přichází klamný bod tak blízko, že může způsobit zranění, je třeba jej nejprve odrazit a pak zarazit bod do nepřítelova obličeje nebo zasadit sek shora dolů na ruce aniž by přitom obránce zvedl po kruhu meč [krátký sek/řez bez nápřahu]. Ale klamné body jsou nejčastěji dostatečně daleko od cíle a nedojdou až k tělu, protože se používají pouze k vystrašení nepřítele a k tomu, aby ustoupil, aby bylo více času k provedení seku s výpadem kroku (kterýžto krok dá seku mnohem větší razanci). Dále je možno si všimnout a odhadnout ze vzdálenosti nepřítele, jestli bod zasáhne nebo ne, protože je možno snadno odhadnout jak daleko je možné natáhnout paže. Takže když klamný bod nedosáhne na cíl, není třeba se snažit jej odrazit, ale je třeba čekat až nepřítel provede sek, a pak teprve provést výpad kroku a zarazit do něj bod.

Pokud se přihodí, že je třeba se bránit proti obouručnímu meči s jedním mečem nebo s dýkou, pak je třeba se přesvědčit, že obouruční meč nemůže útočit jinak než sekem nebo bodem. Pak při obraně proti bodu je třeba odrazit jej a ustoupit krok zpátky; při obraně proti seku je třeba hned při zvednutí obouručního meče (nápřahu) ve stejnou chvíli provést výpad kroku vpřed a zasadit bod. Pokud ale není čas zasadit úder, je třeba čelit seku a vydržet jej v první části nepřítelova meče blízko u záštity. To se provede tak, že se záštita [nebo ona první část meče] uchopí jednou rukou a druhou rukou se zasadí úder. Toto lze provést, pokud je obránce hbitý a aktivní, protože obouruční meč má v tomto místě málo síly.

Přechozí téma

91. Falše útoků s obouručním mečem

Další téma

93. O partyzáně, halapartně, korsece a halberdě

Tato stránka