93. O partyzáně, halapartně, korsece a halberdě

Klamy nebo falše jsou u těchto zbraní mnohem snáze rozpoznatelné než u krátkých zbraní držených v jedné ruce, protože pohyb obou rukou naráz je pomalejší než pohyb jedné samotné ruky. Je to způsobeno tím, že tyto zbraně jsou delší a tudíž opisují ve svých pohybech větší kruhy, a to je možno snáze zpozorovat při seku než při bodu. Takže nejlepší klam použitelný při práci s těmito zbraněmi je klamný bod. Sek by se neměl používat nikdy nebo málo, leda v nějaké nezbytně nutné situaci, jak bude popsáno dále. Při práci s těmito zbraněmi popíšu čtyři střehy, tři z nich s hrotem dopředu. První z těchto tří je s hrotem zbraně drženým nízko a zadní rukou zvednutou.

Druhý je s hrotem vysoko, pravou rukou vzadu a nízko. Třetí je s hrotem vodorovně a rukama taktéž vodorovně. Ve všech těchto střezích musí člověk provádět klamné údery vně a zarazit pravé údery vevnitř, nebo klamat vevnitř a zarazit vně, nebo klamat nahoru a zarazit zespoda a naopak. Při provádění klamů vevnitř či vně je třeba pamatovat na tuto poznámku: Vždy je třeba s myšlenkou na lepší kryt při falši opisovat kruh zadní nohou k té straně, kam bude namířen následný útok po klamu.

Čtvrtý střeh je často používaný, především při práci s halapartnou. Při něm je zbraň držena patou neboli tupým koncem dopředu a ostřím vysoko zvednutým. Toto se často používá s myšlenkou vyčkat na útok nepřítele, aby se mu mohl člověk lépe bránit patou nebo středem hole, a pak mohl přistoupit a zaútočit sekem s výpadem kroku, což je nejhbitější a nejpohotovější útok.

V tomto střehu je možno použít klam poté, co se podařilo vykrýt nepřítelův úder patou zbraně, a pak se provedl výpad kroku dopředu aby se zasadil sek. Pokud nepřítel zvedne nebo přiblíží zbraň aby se bránil tomuto úderu, pak je třeba stáhnutím zbraně zrušit sek a zasadit spodní bod s výpadem kroku.

Tento druh úderu velmi pravděpodobně bude fungovat bez jakéhokoli nebezpečí, když se provede hbitě a rychle.

Přechozí téma

92. Obrana proti obouručnímu meči

Další téma

94. O píce

Tato stránka