95. Obrany proti klamům s tyčovými zbraněmi

Zatím jsem se nezmiňoval o obraně proti halapartně a ostatních zbraních, protože se tato obrana shoduje s obranou proti píce. Chci se krátce zmínit o všech dohromady, protože s nimi člověk buď nemůže opravdu provést klam nebo nemůže držet zbraň pevně. A i když je to možné udělat, nedoporučuji pokoušet se zbraň vytrhnout, protože je velmi těžké vzít zbraň drženou pevně oběma rukama. Takže aby se člověk ubránil, měl by se vrátit k pravému Umění a pamatovat na to, aby se kryl před nepřítelem, jako by chtěl zasadit opravdový úder, a skolit nepřítele zasazením rozhodného bodu dříve než se nepřítel dostane do dalšího tempa. A nechť si každý při zasazování svých úderů dá pozor na to, aby byl hbitý a vedl své tělo a ruce tak rychle a v takovém pořádku, že zbraň kterou útočí jej může celého krýt. Zde tedy končím s falšemi, při jejichž procvičování je třeba dbát na to, aby každá faleš, kterou nepřítel nevykryje, mohla nepřítele dostihnout a zasáhnout, protože pokud je faleš zasazena tímto způsobem, dochází jen k velmi malé ztrátě času.

Přechozí téma

94. O píce

Další téma

96. Jak si lze vlastním cvičením vybudovat tělesnou sílu

Tato stránka