Použité termíny

halapartna (italská halapartna, sudlice)
Viz. tyčové zbraně. Čepel s hrotem a připevněnou sekyrou, bodci a zpětným hákem. Celek je připevněn k dřevěnému ratišti. Zpětný hák je součástí ostří čepele a jeho vnitřek je nabroušený. Délka zbraně je cca 2,7m (9 stop).
halberda
Viz. tyčové zbraně. Čepel s hrotem, připevněnou sekyrou a zpětným hákem. Celek je připevněn k ratišti. Zpětný hák je na rubu čepele.
horní bod
bod nad mečem soupeře, shora dolů
korseka
Viz. tyčové zbraně. Čepel s hrotem, po stranách jsou symetricky připevněné dva další bodce. Celek je připevněn k dlouhé dřevěné holi – ratišti. Díky zmenšené váze a délce čepelí nemá příliš síly pro sek, ale celá její síla tkví ve třech bodech.
krok
Zadní noha se přesune dopředu a stane se přední nohou. Úder je načasován tak, aby dopadl spolu s dopadem nohy.
nízký střeh
Člověk spustí paži přímo dolů blízko ke koleni (ale ne na něj) a bude držet meč špičkou trochu vzhůru namířený doleva. Je třeba tento střeh provést paží napnutou dolů ke koleni, ale vně kolene.
obrat
Obrat o 360 stupňů
partyzána
Viz. tyčové zbraně. Hrot se dvěmi sekyrami symetricky připevněnými k ratišti.
píka
Viz. tyčové zbraně. Dlouhá čepel s hrotem připevněná k velmi dlouhému ratišti. Délka zbraně je 3-4m (10-14 stop).
půlkrok
Zadní noha se přisune těsně za přední NEBO Přední noha udělá krok a zadní se za ní přisune do stejné pozice jako předtím
půlobrat
Obrat o 100-180 stupňů
síla
Pojem síla je třeba chápat v širších souvislostech spíše jako účinnost pohybu vzniklou rychlým a uvolněným opakováním pohybů a souhrou celého těla spíše než jako sílu vzniklou např. vzpíráním těžkých věcí. Cílem je síla rychlá, uvolněná a neomezovaná nadbytečným objemem svalů. Síla specializovaná na vybrané opakované pohyby.
skluz(únik)
Šikmý pohyb zpět, krok nebo půlkrok
spodní bod
bod pod mečem soupeře, zdola nahoru
šikmý krok
Šikmý pohyb vpřed
široký střeh
Ozbrojená ruka se natáhne tak daleko a doprava jak jen je možno a přitom vzdálí meč od těla. Špička meče míří zprava po přímce vstříc levé straně, na které je nepřítel a díky tomu může velmi dobře zasáhnout i bránit.
tyčové zbraně
../_images/01-14-guard-with-halberd.png

Postava na obrázku drží v ruce halapartnu. Shora dolů na zemi leží partyzána, korseka a halberda.

úder hrotem
bod
úder ostřím
sek dokončený tahem čepele, ukončený řezem
úhyb stranou
Pohyb doleva nebo doprava
ústup
Pohyb zpět, krok nebo půlkrok
vevnitř

Jeden ze dvou mých mečů je mezi nepřítelovými meči, jeden z nepřítelových mečů je mezi mými meči.

Nebo oba mé meče jsou mezi nepřítelovými meči.

Nebo můj meč se nachází na té straně protivníkova meče, která je blíže k tělu.

vně

Oba mé meče jsou vně nepřítelových mečů (ŠPATNÝ STŘEH).

Nebo můj meč je na straně nepřítelova meče, která je dále od jeho těla.

vnější bod
Pokud nepřítel drží meč v pravé ruce, bod vychází z meče drženého na straně nepřítelova ramene a zad (vzhledem k nepřítelově meči) a míří na jeho centrum.
vnitřní bod
Pokud nepřítel drží meč v pravé ruce, bod vychází z meče drženého na straně nepřítelova těla a obličeje (vzhledem k nepřítelově meči) a míří na jeho centrum.
vysoký střeh
Je totožný s pohybem, který opíše každý člověk po tasení meče z pochvy, špička se skloní směrem dopředu a dolů. Přímá linie vedoucí ze špičky meče je pořád namířena na nepřítele, buď na jeho obličej nebo na hrudník.
výpad
Přední noha a tělo vystřelí dopředu, zadní noha zůstává na místě a propne se.

Přechozí téma

97. O procvičování síly rukou

Tato stránka