Italský originál - Benátky 1570

Anglický překlad - Londýn 1594

Český překlad - Praha 2005

Ilustrace z italského vydání

Ilustrace z anglického vydání

Z anglického překladu italského originálu přeložil © Vít Hrachový (2004-2005).

Držitelem copyrightu na obrázky v publikaci je vydavatelství Leuvenské univerzity.

Aplikace systému di Grassiho ve výuce a tréninku. (PDF) (PPT)

Pokud zachováte copyright a jméno autora překladu, můžete pro neziskové a studijní účely tyto stránky libovolně kopírovat / mirrorovat.

Zdroje k překladu mi poskytl Patrik Lach ze SBZU.

Začátek překladu (20.08.2004)
Přeloženo (04.12.2005)
První korektura hotova (22.12.2005)
Druhá korektura hotova (……….)
Třetí korektura hotova (……….)
Bilingvní edice v PDF/HTML (……….)

Autor uvítá jakékoli gramatické či faktické připomínky. Můžete mne kontaktovat na adrese vit.hrachovy@sandbox.cz. Jako předmět zprávy (Subject) uveďte prosím: „Preklad diGrassiho“.

Nahoru